Wystawa prac studentów i pedagogów z okazji 70-lecia Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

Niewątpliwie można mówić o czymś takim jak wrocławska ceramika – w odróżnieniu od warszawskiej, gdańskiej, etc. W ciągu siedemdziesięciu powojennych lat namnożyło się ceramicznych prac, namnożyło się ceramików. Na tę mnogość możemy spojrzeć jak na las, na ogród. Zarówno lasy jak i ogrody mają swoje mateczniki, wylęgarnie, miejsca hodowania sadzonek. Takimi są poszczególne pracownie prowadzone przez pedagogów we wrocławskiej akademii.

Obecna edycja wystawy jest kontynuacją zrealizowanego w 2002 roku projektu “Wrocławski Ogród Ceramiki”. Ukazuje wyselekcjonowany dorobek dydaktyczny (prace kursowe i dyplomowe z lat 2002 – 2016) z następujących pracowni:

I Pracownia Ceramiki Artystycznej prof. Przemysława Lasaka;

II Pracownia Ceramiki Artystycznej prof. Grażyny Płocicy;

Pracownia Koła Garncarskiego prof. Katarzyny Koczyńskiej-Kielan;

Pracownia Podstaw Projektowania i Kształtowania Ceramiki prof. Krzysztofa Rozpondka;

Pracownia Działań  Intermedialnych w Ceramice prof. Adama Abla.

Ekspozycję dopełniają realizacje pracowników dydaktycznych, profesorów, adiunktów i asystentów. 

Czas trwania: 21.10.2016-20.01.2017