W Galerii Starej Kopalni prezentowaliśmy obrazy Waldemara Kuczmy.

Czas trwania: 13.07- 30.08.2017


Biografia – Waldemar Kuczma

Urodził się w 1967r. w Sanoku. W latach 1988-93 studiował na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. W 1993 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. Józefa Hałasa i prof. Mieczysława Zdanowicza. Jest profesorem na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Obecnie prowadzi  pracownię dyplomującą z malarstwa. O swoim malarstwie mówi: „Niestrudzenie podejmuję trudny dialog z obrazem, z moim ukochanym malarstwem, w którym wartością nadrzędną jest dla mnie, uczciwość wobec własnej pracy, a co za tym idzie uczciwość wobec siebie. Determinuje ona wszelkie moje poczynania jako człowieka, malarza i dydaktyka. Cały proces odbywa się na płaszczyźnie obrazu, która – dzięki malarstwu staje się nieokreślona i jest nośnikiem wielu wymiarów. W obliczu owej płaszczyzny analizuję i eksperymentuję wartość dla mnie najwyższą – kolor. Wszystkie elementy plastyczne obrazu podporządkowuję jego archetypicznemu działaniu.”