“Dolok” to próba dotarcia do genezy ceramiki, rzeźby i architektury, studium najprostszych form nie w poszukiwaniu perfekcji tylko ekspresji. Interesuje mnie prostota formy, ślady rąk na powierzchni, proporcje i rozmiar prac. Skala jest taką samą wartością jak kolor czy kształt – zmienia całkowicie relację pomiedzy materią a człowiekiem.

M.Puszczynski

Od października 2017 do stycznia 2018 w galerii Centrum Ceramiki Unikatowej Parku Wielokulturowego “Stara Kopalnia” w Wałbrzychu będzie prezentowana kolekcja rzeźb pt. “Dolok” Michała Puszczyńskiego.  Najnowszy projekt artysty to cykl masywnych, monochromatycznych rzeźb ceramicznych , odnoszących się do pierwotnych form architektury. Uproszczone bryły, kontrast i skala prezentowanych prac budują  wrażenie miejsca kultu, wybudowanego z  form, których funkcja została zapomniana a cel, dla którego były tworzone jest nieznany.

Otwarcie wystawy odbyło się 12 października  a w dniach  10-11 października w Centrum Ceramiki Unikatowej artysta będzie na oczach publiczności budował rzeźbę, demonstrując techniki ceramiczne, których  używa do tworzenia swoich prac.

Michał Puszczyński (1976) realizuje rzeźby , instalacje,  wykorzystując ceramikę jako główne medium. Prekursor wykorzystania dalekowschodnich metod wypalania ceramiki w Polsce. Udział w ponad 200 wystawach, sympozjach i projektach artystycznych w Europie , USA,  Azji.  Uzyskał stopień doktora w 2013 roku, pracuje jako adiunkt w Katedrze Ceramiki na  Wydziale Ceramiki i Szkła ASP Wrocław

„Dolok” is an exploration into the genesis of ceramics, sculpture and architecture. It is a study of the basic means of achieving expression, not perfection. I am interested in the simplicity of form, hand prints on the surface, the proportions and the the size of the pieces. Scale has the same significance as color or shape – it completely changes the relationship between material and man.  

~ M.Puszczynski

The gallery at the Center of Unique Ceramics at Multicultural Park „Old Mine” in Wałbrzych will present a collection of sculptures by Michał Puszczyński entitled „Dolok.” The artist’s latest project is a series of massive, monochrome ceramic sculptures related to the original forms of architecture. The simplified solids, the contrast and the scale of the works create an impression of a place of worship built of forms whose function has been forgotten and the purpose is unknown.

The exhibition opens on October 12th, 2017. Prior to that, October 11-12, 2017 at the Center of Unique Ceramics the artist will be building a sculpture for the public while demonstrating his ceramic techniques. The exhibition is open to the public through January 2018.

Michal Puszczynski (1976) Phd, Associate Professor at Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław, Poland He creates sculptures and installations, mainly using clay and other ceramic materials. Puszczynski was the first artist to introduce Poland to ceramic wood-firing techniques originating from the Far East. He has participated in number of shows, residency and artistic projects throughout Europe, Asia, and the USA.