Wydarzenia

03.02-11.03

ĆWICZENIA OBOWIĄZKOWE i inne martwe natury

Wałbrzyski Klub Fotograficzny, Prezydent Miasta dr Roman Szełemej oraz Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia serdecznie zapraszają na wystawę fotografii

ĆWICZENIA OBOWIĄZKOWE i inne martwe natury Pawła Żaka.

 

WERNISAŻ wystawy | 3 LUTY 2018 | godz. 16:00

Centrum Nauki i Sztuki STARA KOPALNIA

wystawę można oglądać do 11.03.2018

II Wałbrzyski Weekend Fotografii

 

Paweł Żak studiował nauki społeczne na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent Wydziału Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Wykładowca fotografii.

Zajmuje się głównie fotografią inscenizowaną o charakterze symbolicznym. Wiele jego prac powstało przy użyciu nietypowych technik kopiowania dających w rezultacie unikatowe odbitki.

Laureat m.in. Prix de la Lumierre w European Photography Contest- Vevey, Szwajcaria 1998. Najbardziej znane serie jego prac to “Opowieści” i “Bez tytułu” – fotografie martwych natur i kwiatów. Szczególnie ważnym w twórczości artysty był cykl “Bliski znajomy” – cykl zdjęć autoportretowych. Najnowszy cykl, z którego pochodzą prezentowane prace został wydany w 2017 roku pod postacią albumu “i inne martwe natury”.  Od 1994 roku brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych, miał kilkadziesiąt wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, m.in na festiwalu w Arles w 2004 roku. Jego prace znajdują się w kolekcjach: Bibliotheque Nationale w Paryżu,Muzeum Narodowego w Warszawie, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi oraz w kolekcjach prywatnych w Polsce, Francji, Norwegii, Danii, Holandii, Belgii, Niemczech, Brazylii, Wielkiej Brytanii i USA.

www.pawelzak.com

Więcej >

09.02-01.04

GLOBALIZACJA  I INDYWIDUALNOŚĆ - wystawa zbiorowa

GLOBALIZACJA  I INDYWIDUALNOŚĆ przedstawia wybór prac 54 twórców reprezentujących przegląd środowiska Okręgu Dolnośląskiego  ZPAF. Idea wystawy jest formą dyskursu, reinterpretacji zagadnienia globalnej wioski w korelacji z indywidualnością  w  dobie współczesności. Termin „globalna wioska” Marshall McLuhan (teoretyk mediów)  użył w swojej książce „Galaktyka Gutenberga” (‚The Gutenberg Galaxy’ z 1962 roku).

Więcej >

10.02-09.04

Autonomie Ujawnione - wystawa zbiorowa

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy “Autonomie Ujawnione”, który odbędzie się 10 lutego 2018 o godz. 18:00.

W ramach wystawy zaprezentujemy dzieła pięciu wybitnych polskich artystów i pięć odmiennych typów poszukiwań. Choć to znani artyści związani z Regionem, to zakres ich działalności i poszukiwań wykracza poza tradycję artystyczną Dolnego Śląska, która w dużej mierze była i jest aktualnie przez nich określana. Wieloletni i bogaty dorobek artystyczny twórców zaproszonych do udziału w Autonomiach Ujawnionych jest w przypadku każdego artysty szczególnym fragmentem ujawnionej wolności. Jest tym samym autonomią osobistych afektów i refleksji dotyczących siebie i świata. Realizacje Zdzisława Nitki i Krzysztofa Skarbka, powstałe w oparciu o malarski język ekspresji otwierają głęboką przestrzeń emocjonalnych poruszeń, zawierają pytania o wartości w świecie oraz kondycję międzyludzkiej komunikacji. Autonomie Piotra Błażejewskiego, Małgorzaty Dajewskiej i Radka Ślanego ujawniają się z kolei w obszarach zredukowanej przedstawieniowości, gdzie podniesiony zostaje walor geometrii lub radykalnego podziału, będącego jednocześnie połączeniem. Możliwym odniesieniem jest więc zakres metafizycznego namysłu nad trwaniem, przemijaniem, całością oraz istnieniem. Ujawnione typy autonomii, usytuowane na szlakach ekspresjonistycznej emocji, abstrakcji geometrycznej czy ontologii artystycznego medium, zaprezentowane zostaną jako kompilacja kilkudziesięciu dzieł, na które składają się obrazy malarskie dużego formatu, graficzne obiekty przestrzenne i szkło artystyczne.

Miejsce:
Centrum Ceramiki Unikatowej
ul. Wysockiego 29, Wałbrzych
czynna od poniedziałku do niedzieli w godz. 10:00-18:00

Organizatorzy:

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia

Kurator: Andrzej Mazur

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego

Wystawę będzie można oglądać do 9 kwietnia 2018 r. Wstęp wolny!

Więcej >

19.02

Kawiarnia Naukowa: dr hab. Stanisław Januszewski - Czym jest zabytek techniki?

Serdecznie zapraszamy na inaugurację kawiarni naukowej w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia!

Pragniemy, by kawiarnia Sztygarówka stała się również synonimem miejsca spotkań naukowych, przestrzenią pełną debat, ciekawych dyskusji i prezentacji. Raz w miesiącu zaproponujemy Państwu wystąpienie eksperta, naukowca bądź praktyka z dziedzin takich jak górnictwo, historia techniki i przemysłu, geologia, czy archeologia. Muzeum Przemysłu i Techniki PWSK posiada bardzo zróżnicowane zbiory, do których w referatach również będziemy się odwoływać.

Najbliższa kawiarnia naukowa odbędzie się w poniedziałek, 19 lutego 2018r. Na godz. 13:30 zapraszamy dzieci i młodzież powyżej 12 roku życia wraz z nauczycielami, o godz. 17:00 – wszystkich zainteresowanych. Gościć będziemy dr. hab. Stanisława Januszewskiego, który opowie o zabytkach techniki i przemysłu – czym się charakteryzują, na czym polega ich wyjątkowość, jakie są najcenniejsze zabytki techniki w naszym wałbrzyskim regionie.

Stanisław Januszewski od 25 lat prowadzi Fundację Otwartego Muzeum Techniki, założył Sowiogórskie Muzeum Techniki w Dzierżoniowie oraz Muzeum Odry na zabytkowych statkach we Wrocławiu (działające do dziś). Od wielu lat związany jest też z Dolnośląskim Zagłębiem Węglowym. W 1978 r. z zespołem stworzonym w Instytucie Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej podjął prace ewidencyjne zabytków sztuki górniczej Zagłębia Dolnośląskiego. Objęły one architekturę górniczą i maszyny. W ich efekcie z początkiem lat 80. XX w. ochroną prawną objęto ok. 70 obiektów, w 1986 stworzono Ośrodek Dawnego i Nowego Górnictwa, zasadzony na zespołach szybów Irena, Gwarek i Gabriel (zlikwidowany z chwila podjęcia decyzji o budowie Muzeum Górnictwa w oparciu o zespól kopalni Julia). Na kanwie tych badań, pod red. S. Januszewskiego powstał 3-tomowy raport „Zabytki techniki w górnictwie Zagłębia Dolnośląskiego” (1980), album „Zabytki techniki górniczej Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego” (1988) oraz wiele publikacji popularyzujących dziedzictwo kultury górniczej Zagłębia.

Bardzo prosimy szkoły chętne do wzięcia udziału w wydarzeniu o kontakt mailowy: edukacja@starakopalnia.pl lub telefoniczny: 74 667 09 12. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Więcej >