Wałbrzyska Galeria Rzeźby Plenerowej jest unikatową kolekcją rzeźb, które w latach siedemdziesiątych XX wieku wyszły spod dłuta najwybitniejszych wówczas polskich artystów rzeźbiarzy. Ulokowane w przestrzeni miejskiej nie tylko zdobią urbanistyczny krajobraz, ale są też okazją do niczym nie skrępowanego kontaktu ze sztuką współczesną w najlepszym wydaniu – nie zawsze łatwą w odbiorze, ale zawsze inspirującą do własnych przemyśleń i odczuć.

W 2012 roku wałbrzyskie muzeum podjęło się koordynowania działań związanych z przywróceniem do dawnej świetności kolejnych obiektów należących do Galerii, z biegiem lat coraz bardziej niszczejących i dewastowanych. Dzięki finansowemu wsparciu właściciela rzeźb, czyli Gminy Wałbrzych  pracom restauratorskim i konserwatorskim poddano dziesięć rzeźb:

  • Terra, mater nostra, autor: Maria Bor, 1975, lokalizacja: Park Sobieskiego, ul. Inwalidów Wojennych
  • Rodzinny dom, autor: Bogdan Hoffman, 1975, lokalizacja: Park Sobieskiego, ul. Inwalidów Wojennych
  • Ptaki, autor: Janina Szczypczyńska-Krajewska,, 1976, lokalizacja: Park Sobieskiego, ul. Inwalidów Wojennych
  • Tors, autor: Bogdan Hoffman, 1970, lokalizacja: Park Sobieskiego, ul. Inwalidów Wojennych
  • Ojciec i syn, autor: Irena Molin – Sowa, 1969, lokalizacja: ul. Kolejowa
  • Biologia i Ty, autor: Tadeusz Mazurek,1969, lokalizacja: ul. Kolejowa
  • Narodziny, autor: Janina Piskorowska – Piela, 1976, lokalizacja: ul. Kolejowa
  • Matka, autor: Metody Sowa, 1970, lokalizacja: ul. Kolejowa
  • Kompozycja podwójna, autor: Kazimierz Żywuszko, 1976, lokalizacja: ul. Parkowa

Kolejnych pięć obiektów odzyskało swój pierwotny wygląd latem 2015 roku.

W 2013 roku w muzeum prezentowana była także wystawa gipsowych modeli, które posłużyły artystom do stworzenia ich dzieł.

Cenną inicjatywą wartą kontynuacji i upowszechnienia jest “adopcja” rzeźb przez firmy i instytucje, które przenoszą poszczególne obiekty na swój teren, gdzie mogą im zapewnić należytą ochronę i opiekę. W ten sposób przed budynek ZUS przy ul. Kasztanowej trafiła rzeźba Marii Bor “Harpie”, a przy Aqua-Zdroju swoje miejsce znalazł “Akt” Ryszarda Waldemara Zamorskiego. Do ogrodu przy muzeum zostało z kolei przeniesionych kilka rzeźb z parku w Rusinowej.

Obecnie rzeźby zostały czasowo przeniesione z ul. Kolejowej do Starej Kopalni ze względu na budowę obwodnicy. W Starej Kopalni można je oglądać na terenie zielonym.