Górnictwo w Wałbrzychu od wieków kształtowało charakter miasta oraz wpływało na życie jego mieszkańców. Mimo, iż wałbrzyskie kopalnie węgla kamiennego zostały zlikwidowane w latach 90. XX wieku, to pamięć o dawnej świetności przemysłu węglowego oraz o tradycjach górniczych pozostaje nadal żywa we wspomnieniach byłych górników, niejednokrotnie również w naszych rodzinach bądź krewnych. Szczególnym i najważniejszym wydarzeniem miejskim są coroczne obchody barbórkowe, które stanowią nieodłączny element tradycji górniczych, historii i tożsamości miasta. Dokładamy wszelkich starań, aby pielęgnować tę niezwykle bogatą tradycję górniczą w Wałbrzychu  oraz przekazywać przyszłym pokoleniom.

Działając przy wsparciu depozytariuszy tradycji górniczych, stowarzyszeń, społeczności lokalnej i instytucji chcemy wspólnie stworzyć, a następnie złożyć wniosek o wpisanie Barbórki górników węgla kamiennego w Wałbrzychu na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. W związku z tym chcielibyśmy zaprosić wszystkich zainteresowanych, którzy czują się związani z wałbrzyskim górnictwem bądź są bezpośrednio zaangażowani w obchody barbórkowe, na konsultacje treści wniosku przygotowanego przez dział muzealny Starej Kopalni oraz lokalne stowarzyszenia górnicze. 

 

Przygotowany dokument w wersji roboczej wniosku jest dostępny do wglądu i konsultacji dla wszystkich zainteresowanych w dni robocze godzinach 8:00 – 16:00 do 16.08.2021 r. Wniosek wystawiono w biurze Muzeum Przemysłu i Techniki (pokój 116, budynek administracji). 

Dodatkowe pytania prosimy kierować pisemnie na adres barborka@starakopalnia.pl