O nas

Twórcy szlaków i opisów obiektów to uczniowie Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” z Wałbrzycha oraz studenci z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego:

Obóz 1: Aleks Budziak, Maria Rudnicka, Jakub Godlewicz;

Obóz 2: Marta Chmara, Anna Zjawin, Katarzyna Simoniak, Aleksander Pawlikowski, Tomasz Sobota, Patryk Staroń, Mateusz Karpowicz, Maksym Karol;

Obóz 3: Aleksandra Krupińska, Kalina Osajdzińska, Adrianna Drąg, Wiktoria Olejniczak, Wiktoria Kloc, Patryk Ostafin, Aleksandra Bojszczak;

Obóz 4: Oskar Chmielewski, Maksymilian Mańska- Jarosiński, Paweł Matusiak, Filip Obuchowski, Patryk Śmigielski, Kamila Kowalska.

W swych działaniach wsparci byli przez pracowników Muzeum Przemysłu i Techniki Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu oraz członków Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej w osobach:

Bogdan Klimak, Czesław Makowski, Wioletta Wrona- Gaj, Karolina Patrzałek, Krzysztof Zaremba, Andrzej Patyka, Mariusz Gaj,  Marcelina Wróblewska.

Na bazie zgromadzonych przez młodzież informacji, a także dokumentacji fotograficznej, dzięki zaangażowaniu wymienionych osób, prowadzących warsztaty i korektę tekstów: powstały szczegółowe informacje dotyczące każdego obiektu, logistyka zwiedzania oraz sama interaktywna mapa.

Szczególne podziękowania należą się osobom, bez których ten projekt by się po prostu nie odbył, gdyż wniosły duży wkład organizacyjny i merytoryczny. Przede wszystkim p. Dyrektor Starej Kopalni Annie Żabskiej za życzliwość i wsparcie całego przedsięwzięcia już od etapu jego planowania. Kolejnym ważnym krokiem była pozytywna opinia p. Marii Ptak- Kierownikowi Delegatury Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Wałbrzychu, za którą serdecznie dziękujemy; Pani Ewie Hoppe-Rychłowskiej, która zachęciła uczniów „Energetyka” do udziału w projekcie.  W trakcie trwania obozów nieoceniona okazała się życzliwość właścicieli obiektów: Gminy Wałbrzych w osobie Pana Prezydenta Romana Szełemeja, Pana Jarosława Paska – właściciela budynków Szybu Irena, p. Jerzego Mazura, właściciela Szybu Teresa, Michała Bednarka – Dyrektora Koksowni Victoria i innych, którzy nie tylko udostępnili nam obiekty zabytkowe, lecz także podzielili się posiadaną na ich temat wiedzą, dokumentami, planami odbudowy.