Warsztaty / Cykl spotkań artystyczno – historycznych

Warsztaty wprowadzające i terenowe

Poznawanie i zrozumienie przestrzeni otaczającej uczestników zadania zapewniły wprowadzające zajęcia w szkołach regionu, prelekcje na temat życia, twórczości i wałbrzyskiej spuścizny F. B. Wernera oraz warsztaty terenowe połączone z warsztatami artystycznymi (uczniowie wykonywali własne weduty, czyli krajobrazy miast posiłkując się aparatami fotograficznymi), które pozwoliły przyjrzeć się młodemu pokoleniu jak zmieniał się krajobraz ujęty z podobnych punktów widokowych w mieście od XVIII w. aż po współczesność. Ich poszukiwania stały się podstawą stworzenia mapy „Śladami Wernera” na podstronie projektu. Przeprowadzone przy tej okazji kwerendy koordynatorów i pracowników PWSK pozwoliły niespodziewanie na odkrycie kilku mało znanych rysunków Wernera, przedstawiających region, co dodatkowo wzbogaciło projekt.

Warsztaty artystyczne

Stały się eksperymentem – interakcją artystów z dziećmi i młodzieżą, spajając i przetwarzając poczucie przestrzeni oraz krajobraz kulturowy i industrialny z dziełami plastycznymi, nawiązującymi m.in. do różnych technik graficznych. Uczestnicy samodzielnie wykonywali własne weduty, ich fragmenty. Ukoronowaniem wspólnej pracy stała się wielkoformatowa instalacja stu płytek malowanych na szkle, uwieczniających dawny krajobraz Wałbrzycha w nowej odsłonie, wg koncepcji Barbary Idzikowskiej. Zaproszeni do projektu artyści nie tylko pomogli młodemu pokoleniu zbudować własną, pełną przesłań i znaczeń wystawę, lecz też odnaleźć i zrozumieć przestrzeń ich otaczającą, stymulując ich kreatywność i rozwijając wyobraźnię.

Cykl spotkań artystyczno – historycznych

Dla adresata dorosłego i seniorów przygotowaliśmy spotkania z artystami, historykami i historykami sztuki, którzy opowiedzieli zarówno o technikach graficznych (Kama Jackowska o sitodruku, Barbara Idzikowska o sztuce na szkle i inspiracjach F. B. Wernerem), jak też o samym Wernerze, jego twórczości, przedstawieniach graficznych, ze szczególnym uwzględnieniem wedut regionu wałbrzyskiego (prof. dr hab. Rafał Eysymontt oraz mgr Ryszard Len).