Warsztaty poznawcze / Konkurs

W pierwszych dwóch tygodniach grudnia odbyły się warsztaty poznawcze, w których uczestniczyli uczniowie okolicznych szkół. Poznawać mogli na nich postać F. B. Wernera, a przede wszystkim – stworzoną w ramach projektu wystawę oraz tajniki różnych sztuk graficznych. Ważnym elementem był konkurs na najciekawszą pracę – każdy uczestnik warsztatów głosował na jedną z poznanych prac. Głosowanie to stało się podstawą oceny dla jury konkursowego, które wybrało 5 osób za zaangażowanie i najciekawsze wykonanie swoich prac graficznych. Zwycięzcami okazali się:

Amelia Sowa
Natalia Stolarczyk
Alicja Gniatkowska
Bartek Ososiński
Małgosia Maciejewska

Uroczyste zakończenie projektu miało miejsce na gali w dniu 13 grudnia 2018 r. , przygotowanej w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. Uroczystość tę otwarł Ryszard Len, wygłaszając prelekcję Friedrich Bernhard Werner i „mali Robinsonowie śląscy” (zamykając jednocześnie cykl spotkań naukowo – artystycznych), rozdane zostały nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu oraz dyplomy i podziękowania dla zaangażowanych szkół.