Mapa “Śladami Wernera”

Mapa powstała jako wynik warsztatów terenowych oraz zestawienia wernerowskich wedut, rysunków, krajobrazów ze współczesnymi zdjęciami wykonanymi w terenie. W przypadku historycznego centrum Wałbrzycha w galerii można odszukać także zdjęcia wykonane przez uczestników, w pozostałych zestawieniach dla dokładności porównania posiłkowaliśmy się zdjęciami lotniczymi, specjalnie wykonanymi na potrzeby projektu. Dzięki nim w pełni widać zachowane pierwotne układy, ale też późniejszą, XIX i XX w. zabudowę. Ograniczyliśmy się do najbliższej okolicy Wałbrzycha. Wszystkie przedstawione grafiki F. B. Wernera są niejako premierą – choć opisane w literaturze przedmiotu (Angelika Marsch, Friedrich Bernhard Werner 1690 – 1776. Corpus seiner europäischen Städteansichten, illustrierten Reisemanuskripte und der Topographien von Schlesien und Böhmen-Mähren, 2010) były mało znane w regionie, a odnalezione zostały przez koordynatorów projektu w ramach jego realizacji w Muzeum Narodowym we Wrocławiu oraz w Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie (w zdigitalizowanej Topographia Silesiae – egzemplarz berliński, tzw. Neustädter Exemplar).