Projekt „Kolekcjonerzy przeszłości” to także aktywne uczestnictwo w procesie tworzenia wystawy na zakończenie projektu. W ciągu sześciu miesięcy uczestnicy brali udział w warsztatach poznawczych, podczas których odkrywali przestrzeń Starej Kopalni oraz zbiory Muzeum Przemysłu i Techniki. Warsztaty miały na celu zapoznać uczestników z dziedzictwem górniczym oraz terenami byłej Kopalni Węgla Kamiennego, w której powstała wystawa. Następnie odbyły się warsztaty kolekcjonerskie i muzealne, związane z poszukiwaniem i przeglądaniem ekspozycji magazynowej, na którą składały się zbiory techniki (maszyny górnicze, drukarskie). Uczestnicy dowiedzieli się, czym są zabytki techniki, do czego służyły, co umożliwiały. Po tych warsztatach „kolekcjonerzy” wytypowali eksponaty do wystawy. Kolejnym etapem były warsztaty międzypokoleniowe. W ramach spotkań dzieci przeprowadzały wywiady z górnikami, niegdyś pracującymi w wałbrzyskich kopalniach. Warsztaty uzupełniły wiedzę „kolekcjonerów”, którą wykorzystali podczas tworzenia wystawy. Z kolei warsztaty konserwatorskie pozwoliły „kolekcjonerom” odświeżyć i w profesjonalny sposób zakonserwować wybrane eksponaty, a warsztaty artystyczne pozwoliły dzieciom ustalić ostateczny kształt i oprawę artystyczną wystawy. „Kolekcjonerzy” podczas tych warsztatów montowali wybrane przez siebie eksponaty i tworzyli dodatkowe elementy wzbogacające przestrzeń wystawienniczą, takie jak ceramiczne szczury, opisy i rysunki wszystkich eksponatów. Ostatnim etapem były warsztaty animacyjne i przygotowanie gry terenowej – warsztaty odbywały się pomiędzy zamontowaniem wystawy, a jej wernisażem, w trakcie których stworzyli grę terenową „Maszyna Wyciągowa”. Osią gry terenowej jest przygotowana przez nich wystawa, a celem jest odkrywanie przestrzeni Starej Kopalni.