Główym celem projektu Kolekcjonerzy Przeszłości było zniwelowanie barier w dostępie do kultury oraz budowa kompetencji odbiorców kultury. Zadanie wyróżnia oryginalna koncepcja, w której stała grupa dzieci w wieku od 8 do 13 lat tworzyła swoją własną wystawę za sprawą „buszowania” – pod czujnym okiem muzealników i animatorów w magazynach Muzeum Przemysłu i Techniki w Starej Kopalni oraz za sprawą wizyt studyjnych w czterech muzeach o zbliżonym profilu.

Pierwsza wizyta studyjna odbyła się do Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie, gdzie dzieci mogły zobaczyć eksponaty muzealne związane z górnictwem. Podczas wizyty odbyło się spotkanie z górnikiem, który opowiedział dzieciom historie związane z trudem pracy na kopalni.

W ramach drugiej wizyty studyjnej odbył się wyjazd do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Dzieci miały możliwość zwiedzenia części historycznej muzeum oraz zobaczenia współczesnych dzieł artystów wykonanych z papieru. Na zakończenie wycieczki uczestniczyły w warsztatach czerpania papieru.

Trzecia wizyta studyjna to podróż do Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej. Dla dzieci biorących udział w projekcie była to okazja do zapoznania się z gałęzią techniki mocno związaną z przemysłem górniczym. Dzieci poznały budowę lokomotyw transportujących między innymi kopalniany urobek oraz ciekawostki z nimi związane. Miały także szansę zobaczyć, jak wygląda ekspozycja wielkogabarytowych obiektów muzealnych.

Czwarty, ostatni wyjazd studyjny odbył się do Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, gdzie dzieci zapoznały się rysem historycznym regionu, dawnymi zawodami tego obszaru geograficznego oraz wpływami obcych kultur na region.

Projekt „Kolekcjonerzy przeszłości” to także aktywne uczestnictwo w procesie tworzenia wystawy na zakończenie projektu. W ciągu sześciu miesięcy uczestnicy brali udział w warsztatach poznawczych, podczas których odkrywali przestrzeń Starej Kopalni oraz zbiory Muzeum Przemysłu i Techniki. Warsztaty miały na celu zapoznać uczestników z dziedzictwem górniczym oraz terenami byłej Kopalni Węgla Kamiennego, w której powstała wystawa. Następnie odbyły się warsztaty kolekcjonerskie i muzealne, związane z poszukiwaniem i przeglądaniem ekspozycji magazynowej, na którą składały się zbiory techniki (maszyny górnicze, drukarskie). Uczestnicy dowiedzieli się, czym są zabytki techniki, do czego służyły, co umożliwiały. Po tych warsztatach „kolekcjonerzy” wytypowali eksponaty do wystawy. Kolejnym etapem były warsztaty międzypokoleniowe. W ramach spotkań dzieci przeprowadzały wywiady z górnikami, niegdyś pracującymi w wałbrzyskich kopalniach. Warsztaty uzupełniły wiedzę „kolekcjonerów”, którą wykorzystali podczas tworzenia wystawy. Z kolei warsztaty konserwatorskie pozwoliły „kolekcjonerom” odświeżyć i w profesjonalny sposób zakonserwować wybrane eksponaty, a warsztaty artystyczne pozwoliły dzieciom ustalić ostateczny kształt i oprawę artystyczną wystawy. „Kolekcjonerzy” podczas tych warsztatów montowali wybrane przez siebie eksponaty i tworzyli dodatkowe elementy wzbogacające przestrzeń wystawienniczą, takie jak ceramiczne szczury, opisy i rysunki wszystkich eksponatów. Ostatnim etapem były warsztaty animacyjne i przygotowanie gry terenowej – warsztaty odbywały się pomiędzy zamontowaniem wystawy, a jej wernisażem, w trakcie których stworzyli grę terenową „Maszyna Wyciągowa”. Osią gry terenowej jest przygotowana przez nich wystawa, a celem jest odkrywanie przestrzeni Starej Kopalni.