“Geo-ogródek – skalny ogródek dydaktyczny” to nasz projekt, który uzyskał najwięcej punktów i dofinansowanie od Funduszu Toyoty w ramach programu “Dobre Pomysły Zmieniają Nasz Świat”. Bardzo dziękujemy za docenienie naszego projektu, który będzie angażował pracowników Starej Kopalni, Toyoty, członków Oddziału Sudeckiego Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi i Stowarzyszenia „Gwarkowie Thoreza” oraz harcerzy z Hufca Ziemi Wałbrzyskiej i uczniów ZS nr 5 i ZS-P nr 3. Prace budowlane będzie wykonywała firma „Szwed – Granit”.
Projekt zakłada zagospodarowanie części zabytkowego kompleksu Starej Kopalni– reprezentacyjnej skarpy od strony ul. Wysockiego – w formie tzw. ogródka skalnego oraz montażu tablic edukacyjnych. Działania w ramach projektu będziemy prowadzić w okresie od marca do czerwca 2018 r.

Tematyką tak pomyślanego ogródka są nauki o Ziemi i popularyzacja przyrody nieożywionej, szczególnie geologia oraz paleobotanika. „Geogródek” będzie się składał z wielkoskalowego modelu profilu geologicznego obrazującego budowę nawarstwień skalnych i pokładów węgla w rejonie Wałbrzycha. Profil o wymiarach 10 m długości i 3 m wysokości będzie zbudowany z oryginalnych skał reprezentujących określone poziomy geologiczne, z zachowaniem odpowiedniej skali. Ukazana zostanie wgłębna budowa Ziemi w rejonie Wałbrzycha. Skalnemu modelowi towarzyszyć będzie ekspozycja skamieniałych pni karbońskich drzew sprzed ok. 300 mln lat oraz tablice informacyjne.  Na skarpie wokół profilu nasadzone zostaną rośliny.  Projekt doprowadzi do trwałej fizycznej zmiany otoczenia i  będzie ogólnodostępny dla wszystkich potencjalnie zainteresowanych osób.  Liczymy, że nasz projekt spowoduje wzrost wiedzy  mieszkańców oraz licznie nas odwiedzających gości dotyczącej bogactwa informacji zawartych w skałach, historii Ziemi i  procesów kształtujących jej wygląd oraz dziejów roślinności. Będzie służył edukacji ekologicznej poprzez organizowanie zajęć dla szkół i innych grup, przypominając jednocześnie przyszłym pokoleniom warunki pracy ich przodków – górników.