10 stycznia o godzinie 17.00 odbędzie się oprowadzanie kuratorskie po wystawie Tomasza Domańskiego “Pomniki Czasu”. Wstęp wolny. Wystawa współorganizowana jest przez Wałbrzyską Galerię Sztuki BWA oraz Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

“…Czas w rozumieniu wrocławskiego artysty wymyka się jednak matematycznym kategoriom. Jest względny, niemierzalny, nie poddaje się precyzyjnym podziałom na godziny, minuty i sekundy, lecz współdziała z naturą i determinowany jest kontemplacyjną obserwacją zderzania się ze sobą żywiołów. Wszystko to dlatego, że twórca za pośrednictwem swoich obiektów podkreśla niejako abstrakcyjny wymiar tego pojęcia, rozważając je raczej w kategoriach trwania, aniżeli następstwa czy też perspektywy temporalnej. Sztukę Domańskiego w najkrótszych słowach można opisać więc jako wielki, bo trwający już niemal trzy dekady, projekt o trwaniu i przemijaniu – sprzecznościach, które jednocześnie stanowią swoje własne dopełnienia. Autor komunikuje o tym już przecież na etapie samego doboru artystycznego tworzywa, sięgając po wodę, ogień, kamień – materiały, które w swojej symbolice dotykają zarówno życia, jak i śmierci.

Wydaje się więc, że operowanie sprzecznościami wpisane jest w metodykę artystycznego działania Domańskiego. Zabieg ten twórca zastosował również przy okazji aranżacji wałbrzyskiej wystawy Pomniki czasu, Retrospektywa, na której pozarozumowy, ewokujący sensoryczne wrażenia obszar pamięci spotyka się z intelektualnym poznaniem, komunikując tym samym, że pełny, wartościowy odbiór dzieł wrocławskiego twórcy przebiega właśnie na styku zmysłów i intelektu.” – Katarzyna Zahorska