30 lipca o godzinie 12:00 oficjalnie pokazaliśmy światu nasz najnowszy projekt – GEOGRÓDEK. Skalny ogródek dydaktyczny.

Zagospodarowaliśmy część reprezentacyjnej skarpy od strony ul. Wysockiego, która od tej pory stanowiła będzie podstawę do dalszego zwiedzania kopalnianego kompleksu. Geogródek będzie miejscem ogólnodostępnym, służącym edukacji osobom indywidualnym i grupom zorganizowanym w ramach zajęć tematycznych dla społeczności lokalnej oraz licznych turystów.
Tematyką „Geogródka” jest paleoekologia i popularyzacja przyrody nieożywionej, szczególnie geologia i nauki o Ziemi.Składa się on z wielkoskalowego modelu profilu geologicznego obrazującego budowę nawarstwień skalnych i pokładów węgla w rejonie Wałbrzycha, a tym samym również przybliżającego warunki pracy pokoleń górników. Profil o wymiarach 10 m długości i 3 m wysokości został zbudowany z autentycznych skał reprezentujących określone poziomy geologiczne, z zachowaniem odpowiedniej skali. Towarzyszy mu ekspozycja skamieniałych pni karbońskich drzew, modele wymarłej fauny znanej z miejscowych skamieniałości oraz tablice edukacyjne w przystępny sposób wyjaśniające budowę geologiczną naszego terenu, pochodzenie węgla, pokazujące bogaty świat roślinny i zwierzęcy oraz charakterystyczne krajobrazy Wałbrzycha sprzed 300 mln lat.

Projekt był współfinansowany przez Fundację Toyoty (w ramach projektu „Dobre pomysły zmieniają nasz świat”), Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Gminę Wałbrzych.

 

Dziękujemy wszystkim za pomoc w tym przedsięwzięciu oraz za obecność na otwarciu!