Kopalnia zmysłów

Warsztaty multisensoryczne

min
10

max
25

60 min

15 zł

Zajęcia oparte na wielozmysłowym doświadczaniu otoczenia kopalni (muzyczne oraz plastyczne z elementami taktylnymi). Zajęcia z wykorzystaniem zasobów ko- palni (chodnika podziemnego, paneli dźwiękowych w Maszynowni Dźwięku oraz przy użyciu węgla do rysowania) pozwalają dzieciom doświadczać ukierunkowa- nej stymulacji zmysłu dotyku, wzroku i słuchu w autentycznym otoczeniu.

Górnicze legendy

min
10

max
20

60 min

10 zł

Uczestnicy zajęć, podczas krótkiej wycieczki po terenie Starej Kopalni poznają legendy związane z górnictwem i kopalnią. Następnie uczestniczą w twórczych zajęciach plastycznych i samodzielnie tworzą prace zainspirowane postaciami lub wydarzeniami z zasłyszanych legend.

W świecie bajek

Warsztaty Ceramiczne

min
10

max
24

60 min

15 zł

Dzieci w pracowni Centrum Ceramiki Unikatowej poznają legendy o początku wy- dobycia węgla w Wałbrzychu, a następnie samodzielnie wykonują małe figurki inspirowane postaciami, bądź wydarzeniami z zasłyszanych legend. Prace są go- towe do odbioru po wypale biskwitowym (ok. 3 tygodnie).

Wysyłka gotowych prac przesyłką kurierską jest dodatkowo płatna.

Gipsowe malowanki

Warsztaty ceramiczne

min
10

max
25

60 min

15 zł

Podczas zajęć w Centrum Ceramiki Unikatowej dzieci otrzymują odlane z gipsu foremki (tematycznie nawiązujące do zainteresowań dzieci, pór roku bądź świąt). Za pomocą farb akrylowych malują przestrzenne odlewy tworząc unikatowe pa- miątki. Pomalowane wyroby są gotowe do zabrania zaraz po warsztatach.