Portret Starej Kopalni

Gra terenowa

min
10

max
35

60 min

10 zł

Uczestnicy gry, pracując w małych grupach starają się odnaleźć na terenie Starej Kopalni miejsca, budynki, urządzenia, których elementy architektoniczne otrzy- mają na fotografiach. W miejscach ze zdjęć kryją się zagadki dotyczące ich histo- rii i przeznaczenia. Tylko prawidłowe dopasowanie miejsc do ich historii pozwoli dotrzeć do mety gry, na której czeka rozwiązanie zagadek.

Warsztaty rewitalizacji

min
10

max
35

60 min

15 zł

Zadaniem grup jest zagospodarowanie terenu przykładowego lub faktycznie ist- niejącego obiektu przemysłowego. Młodzież wprowadzona jest w charakterystykę rewitalizacji: znaczenia słowa, sposobów realizacji i najważniejszych jej punktów, o których nie mogą zapomnieć przy swoich koncepcjach. Na dużych planszach od myślników wypisują swoje pomysły, ilustrując dodatkowo prace rysunkami. Po części warsztatowej następuje prezentacja każdej z prac i jej omówienie na forum.

Krótka historia jak ERIH znalazł swą Julię.

Czym jest Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego i jak jest jego rola w ratowaniu dziedzictwa przemysłowego.

min
10

max
35

60 min

10 zł

ERIH, czyli European Route of Industrial Heritage to potężna sieć łącząca ponad 850 obiektów dziedzictwa przemysłowego z całej Europy. W roku 2015 do jego punktów kotwicznych dołączyła Stara Kopalnia. Na zajęciach uczniowie będą mogli nie tylko zwiedzić odrestaurowany kompleks dawnej kopalni, będący częścią Szlaku Dzie- dzictwa Przemysłowego Europy, ale przede wszystkim zastanowić się, dlaczego tak ważne dla naszej tożsamości jest zachowanie krajobrazów poindustrialnych oraz na czym polega specyfika innych punktów kotwicznych ERIH-a w całej Europie.

Skały i minerały

Ich typy i występowanie

min
10

max
35

60 min

10 zł

Uczestnicy poznają definicje skał i minerałów oraz ich podział na grupy genetycz- ne: skały osadowe, magmowe czy metamorficzne. Każda z nich zostaje szcze- gółowo omówiona, a całość zajęć zostaje uzupełniona o elementy warsztatowe.

Warsztaty zdobnicze

warsztaty ceramiczne

min
10

max
24

30 min

15 zł

Uczestnicy warsztatów poznają techniki zdobnicze, a następnie samodzielnie ozdabiają farbami naszkliwnymi porcelanowe filiżanki, które później stają się unikalną pamiątką po wizycie w Centrum Ceramiki Unikatowej Starej Kopalni.

Kopalniany pejzaż industrialny

Warsztaty ceramiczne

min
10

max
24

60 min

15 zł

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z technikami graficznymi przenoszenia ry- sunku na szkło. Zadanie polega na wyryciu, narysowaniu lub odciśnięciu różnych elementów wpisujących się w temat industrialny we wcześniej przygotowanym płacie gliny. Na glinę uczestnicy naniosą farbę akrylową w różnych kolorach, na- stępnie odcisną ją w szkle o wymiarach 18 x 24 cm. Po wyschnięciu farby na szkle, całość zostanie pomalowana na czarno, w celu podkreślenia powstałego rysun- ku. Unikatowy obrazek jest gotowy do zabrania po zajęciach.