Szychta fuksów

Pierwsza zmiana młodych górników

min
10

max
35

60 min

10 zł

Cykl quizów, zagadek oraz gier zespołowych, który pozwala dzieciom poznać aspekty pracy górnika oraz powiązane z nią bogate tradycje i zagadkowe tajem- nice Lisiej kopalni.

Muzealnik – to brzmi dumnie

min
10

max
35

60 min

10 zł

Uczestnicy zostają wprowadzeni w tajniki pracy muzealnika i dowiadują się, czym jest muzeum i co można w nim zobaczyć. W ramach zajęć zwiedzają maszynow- nię oraz lampownię. W tym ostatnim miejscu wcielą się w muzealnika, opracowu- jąc podstawową dokumentację dla wybranych obiektów.

Dzieje życia na Ziemi zapisane w skamieniałościach

min
10

max
35

60 min

10 zł

Podczas zajęć uczestnicy poznają, czym są skamieniałości zwierzęce i roślinne, uczą się je rozpoznawać. Przybliża im się również podstawowe metody badawcze pozostałości po czasach dawno minionych, by sami spróbowali odpowiedzieć na pytanie, na ile różnił się świat setki tysięcy lat temu od tego, który znamy dzisiaj.

W poszukiwaniu kwiatu paproci

min
10

max
25

150 min

20 zł

Zajęcia składają się z dwóch części. W pierwszej części (120 min) w towarzystwie pracownika Starej Kopalni uczestnicy udają się na wyprawę badawczą na hałdę w poszukiwaniu skamie- lin oraz roślin. Po powrocie, w ramach warsztatów (30 min) odbijają dowolne motywy roślinne w płatach gliny, tworząc autorskie skamieliny. Po wypaleniu i podtlenkowaniu płaskorzeźb przez pracowników Centrum Ceramiki Unikatowej będą one gotowe do odbioru w ustalonym terminie.

Wysyłka gotowych prac przesyłką kurierską jest dodatkowo płatna.
Przejazd uczestników ze Starej Kopalni oraz z powrotem odbywa się transportem uczestni- ków lub komunikacją miejską (bilet nie jest wliczony w cenę zajęć).

Górnik w składzie porcelany

Warsztaty ceramiczne

min
10

max
24

60 min

15 zł

W pracowni Centrum Ceramiki Unikatowej dzieci poznają legendy o początku wy- dobycia węgla w Wałbrzychu, a następnie samodzielnie wykonują małe figurki inspirowane postaciami, bądź wydarzeniami z zasłyszanych legend. Prace są go- towe do odbioru po wypale biskwitowym (ok. 3 tygodnie).

Wysyłka gotowych prac przesyłką kurierską jest dodatkowo płatna.

Gipsowe malowanki

Warsztaty ceramiczne

min
10

max
24

60 min

15 zł

Podczas zajęć w Centrum Ceramiki Unikatowej dzieci otrzymują odlane z gipsu foremki (tematycznie nawiązujące do zainteresowań dzieci, pór roku bądź świąt). Za pomocą farb akrylowych malują przestrzenne odlewy tworząc unikatowe pa- miątki. Pomalowane wyroby są gotowe do zabrania zaraz po warsztatach.