Cechy rzemieślnicze, gmerki, znaki firmowe

min
10

max
35

60 min

15 zł

Uczestnicy będą wprowadzeni w epokę rzemieślników, poznają sposoby funkcjonowania ce- chów oraz sposoby tworzenia gmerków i znaków firmowych. Uczniowie dowiedzą się również, jak w dzisiejszych czasach projektuje się kreatywne loga i znaki firmowe. Część praktyczna prowadzona jest w Centrum Ceramiki Unikatowej, gdzie uczestnicy sporządzą własne gra- ficzne znaki firmowe, wykonane w glinie.

  • Podstawowy koszt zajęć to 10 zł/os. Istnieje możliwość wypalenia przygotowanych przez uczniów prac ceramicznych. Koszt zajęć z uwzględnieniem wypalenia prac – 15 zł/os.
  • Wysyłka gotowych prac przesyłką kurierską jest dodatkowo płatna.
  • Proces technologiczny zakłada do 3 tygodni oczekiwania na gotowy wyrób.

Górą i dołem

Zajęcia kartograficzne

min
10

max
35

60 min

15 zł

Uczestnicy określają położenie geograficzne Wałbrzycha, szukają atutów blisko- ści górskiej okolicy. Następnie z wieży widokowej wykorzystując mapę geogra- ficzną, znajdują na panoramie miasta poszczególne szczyty i charakterystyczne punkty terenowe. Uczniowie poznają również typy dokumentów kartograficznych używanych w kopalni. Zwieńczeniem zajęć jest praca w części podziemnej, pod- czas której należy przygotować własną mapę.

Szlakiem tajemnicy Złotego Pociągu

min
10

max
35

60 min

10 zł

Region wałbrzyski kryje w sobie wiele tajemnic. Wielu badaczy sugeruje, że wła- śnie tutaj ukryte zostały przez nazistów dobra i kosztowności, których nikomu nie udało się dotąd odnaleźć. Gdzie może być ukryta Bursztynowa Komnata? Co kryją w sobie podziemia Zamku Książ i kompleksu Riese? Lekcja pozwala lepiej zrozumieć sens gorączki, jaka ogarnęła region przy okazji wiadomości o znale- zieniu legendarnego złotego pociągu, który jest tylko jedną z wielu tajemnic, ja- kimi osnute są też wałbrzyskie kopalnie. Zajęcia wzbogacone są o prezentację multimedialną zawierającą unikalne zdjęcia archiwalne.

Zabytkowe dziedzictwo przemysłowego Wałbrzycha

min
10

max
35

60 min

10 zł

W oparciu o mapy i materiał ikonograficzny uczniowie poznają historię miasta w kontekście rozwoju przemysłowego i rewolucji przemysłowej. Tym samym pew- nej weryfikacji podlega ich wiedza szkolna. Czy wiedzą, jakie gałęzie przemysłowe rozwijały się w Wałbrzychu? Czy potrafią wskazać na mapach, gdzie się znajdowa- ły i dlaczego właśnie tam? Czy rozumieją różnicę pomiędzy zabytkiem a zabytkiem przemysłowym? Podsumowanie zajęć stanowi dyskusja na temat tego, czy warto i jak dbać o zabytki przemysłowe w krajobrazie nowoczesnego miasta.

Pracownia ceramika

Warsztaty ceramiczne

min
10

max
24

60 min

15 zł

Praca ceramika od teorii do praktyki. Uczestnicy poznają wszystkie etapy tworze- nia porcelany użytkowej. Obserwując prowadzącego, powtarzają czynności zwią- zane z odlewaniem. Po wyciągnięciu wyrobu z formy dowiedzą się, w jaki sposób należy przeprowadzić retusz odlanego przedmiotu.
Prace są gotowe do odbioru po ok. 3 tygodniach.

Wysyłka gotowych prac przesyłką kurierską jest dodatkowo płatna.

Kopalniany pejzaż industrialny

Warsztaty ceramiczne

min
10

max
24

60 min

15 zł

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z technikami graficznymi przenoszenia ry- sunku na szkło. Zadanie polega na wyryciu, narysowaniu lub odciśnięciu różnych elementów wpisujących się w temat industrialny we wcześniej przygotowanym płacie gliny. Na glinę uczestnicy naniosą farbę akrylową w różnych kolorach, na- stępnie odcisną ją w szkle o wymiarach 18 x 24 cm. Po wyschnięciu farby na szkle, całość zostanie pomalowana na czarno, w celu podkreślenia powstałego rysun- ku. Unikatowy obrazek jest gotowy do zabrania po zajęciach.