Zapraszamy do odwiedzenia dwóch największych atrakcji Wałbrzycha w jeden dzień. Gwarantujemy dzień pełen wrażeń, dobrej zabawy i nauki. Nasza oferta łączona to zwiedzanie, warsztaty i lekcje muzealne.

Warsztaty ceramiczne

Stara Kopalnia

min
10

max
35

60 min

20 zł

Uczestnicy rzeźbiąc w glinie, tworzą negatyw ostatecznego obrazka, który na- stępnie zalewają gipsem. Po związaniu gipsu obrazek będzie gotowy do wyjęcia z gliny i zabrania ze sobą. Podczas zajęć przewidziane jest również oprowadzenie po Centrum Ceramiki Unikatowej.

Muzealnik – to brzmi dumnie!

Stara Kopalnia

min
10

max
35

60 min

10 zł

Uczestnicy zostają wprowadzeni w tajniki pracy muzealnika i dowiadują się, czym jest muzeum i co można w nim zobaczyć. W ramach zajęć zwiedzają maszynow- nię oraz lampownię. W tym ostatnim miejscu wcielą się w muzealnika, opracowu- jąc podstawową dokumentację dla wybranych obiektów.

Czy da się mieszkać w kopalni?

Stara Kopalnia

min
10

max
25

90 min

10 zł

Co to jest rewitalizacja, czym różni się od adaptacji? Uczestnicy poznają różne przykłady rozwiązań mieszkaniowych na terenach poprzemysłowych, głównie w przestrzeniach dawnych kopalni. Zarówno te dobre jak złe. Po prezentacji wprowadzającej uczniowie udają się na wieżę widokową, część zajęć prowadzona jest w kuźni oraz w innych budynkach na trasie zwiedzania Starej Kopalni.

Wałbrzyskie zagłębie węglowe wczoraj i dzisiaj

Stara Kopalnia

min
10

max
35

90 min

10 zł

Uczestnicy zajęć poznają historię Wałbrzyskiego Zagłębia Węglowego i jego wpływ na miejski układ urbanistyczny oraz architekturę. Zdobytą w ten sposób wiedzę wykorzystują w trakcie zwiedzania kuźni oraz na wieży widokowej, skąd ślady minionych dziejów widoczne są do dziś.

Kontakt w Starej Kopalni (informacje oraz awizacje): tel.: 74 667 09 12 / e- mail: edukacja@starakopalnia.pl

Spacer po zamku

Zamek Książ

min
10

max
35

60 min

10/20 zł

Lekcja przenosi młodych turystów do czasów, kiedy na Śląsku panowały potężne dynastie, a zamkiem w ich imieniu zarządzali rycerze. Dzieci po- znają legendę o powstaniu zamku i ciekawostki na temat życia codzienne- go zamkowych mieszkańców. Po zakończonej prezentacji uczniowie udają się na zwiedzanie.

Cena: 10zł dla szkół i przedszkoli z terenu AW / 20 zł dla pozostałych szkół

Mieszkańcy Zamku Książ

min
10

max
35

60 min

10/20 zł

W trakcie lekcji uczniowie poznają burzliwe dzieje Książa od jego początków po współczesność. Uczniowie zobaczą unikatowe fotografie z początku XX wieku, nie tylko rodu Hochbergów, ale i pracowników zamkowych m.in. kucharzy, kamerdynerów, pokojówek. Oczywiście młodzi turyści poznają także historię rozbudowy Książa oraz atrakcyjnych miejsc w okolicy zamku m.in. takich jak: ruiny starego Książa, stadnina, mauzoleum, palmiarnia. Lekcja wzbogacona jest o zwiedzanie zamku.

Cena: 10zł dla szkół i przedszkoli z terenu AW / 20 zł dla pozostałych szkół

Tajemnice II Wojny Światowej – Kompleks Riese

min
10

max
35

60 min

10/20 zł

Lekcja nawiązuje do tajnego projektu budowlanego o kryptonimie „Riese” („Olbrzym”), realizowanego w latach 1943 – 45. Program zajęć ma na celu wzbogacenie świadomo- ści historycznej dot. Zamku i Śląska w okresie II Wojny Światowej. Pierwszą część zajęć stanowią wykład i prezentacja archiwalnych zdjęć. Uczniowie poznają wówczas prawdy i mity związane z projektem „Riese”. Po prezentacji następuje zwiedzanie zamku.

Kontakt w Zamku Książ (informacje oraz awizacje):
tel.: 74 66 43 811, 74 66 43 871, 74 66 43 891 / e- mail: turystyka@ksiaz.walbrzych.pl

Cena: 10zł dla szkół i przedszkoli z terenu AW / 20 zł dla pozostałych szkół