W środę, 26 września na placu przy budynku Welcome Center nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej PRG. W uroczystości wzięli udział licznie zgromadzeni górnicy, przedstawiciele stowarzyszeń górniczych, władze miasta i województwa.

Wydarzenie poprowadził Waldemar Pawełczyk z Przedsiębiorstwa Robót Górniczych, który m.in. przybliżył historię instytucji, która działała w Wałbrzychu w latach 1945 – 2001. Działalność obejmowała 22 przedsiębiorstwa, w najlepszych latach rozwoju pracowało tam nawet 2000 osób (także poza granicami Polski – w NRD, na Węgrzech czy w Turcji). Przedsiębiorstwo skupiało się na wykonywaniu prac górniczych (przekopy, sztolnie wodne i kanalizacyjne, tunele, renowacje budynków na starówce w Kłodzku). Dyrektorem, najdłużej sprawującym funkcję był Witold Stączek, który pełnił ten urząd przez 19 lat.

Głos zabrał też inż. Zdzisław Wolski – najstarszy żyjący pracownik Przedsiębiorstwa. Wspominał, że praca górnicza jest niewidoczna, jest pod ziemią a tam górnicy wykonują heroiczną pracę. Przyznał, że jeżeli połączyć by ze sobą wszystkie prace, które wykonywali górnicy w ciągu ponad 50 lat działalności PRG to powstałby tunel o długości ponad 500 km (dla porównania jest to odcinek łączący Wałbrzych z Kołobrzegiem). Zdzisław Wolski w imieniu górników i rodzin podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że tablica zawisła na terenie Starej Kopalni i dla górników jest możliwością pochwalenia się swoim dziełem.

Zastępca prezydenta miasta Wałbrzycha, Zygmunt Nowaczyk przyznał, że odsłonięcie tablicy pamiątkowej to szczególny moment i wyraził zadowolenie z faktu, że tyle stowarzyszeń górniczych zdecydowało się wziąć udział w obchodach. Jest to hołd dla tych, którzy zginęli w czasie prac ale także dla tych wszystkich, którzy pracowali w ciężkich warunkach. Tablica jest kontynuacją misji górniczej na terenie naszego miasta oraz pamięcią dla następnych pokoleń.