Stara Kopalnia ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownik Działu Marketingu i Promocji

 

Zakres wykonywanych zadań:

 • projektowanie i realizowanie kampanii marketingowej PWSK,
 • przygotowywanie strategii marketingowej PWSK,
 • realizacja założeń planu marketingowego oraz kontrola podległych pracowników w tym zakresie,
 • kreowanie i realizacja kampanii promocyjnych wydarzeń realizowanych przez PWSK,
 • nadzór nad pracą podległych pracowników działu,
 • organizowanie sprawnej pracy działu,
 • przygotowywanie, realizacja i kontrolowanie budżetu w zakresie dotyczącym działu,
 • nadzór nad prowadzeniem bieżącej dokumentacji prowadzonych projektów,
 • prowadzenie statystyk dotyczących liczby uczestników imprez organizowanych na terenie PWSK,
 • przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych,
 • udział w targach, giełdach i innych imprezach promocyjnych PWSK,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z mediami oraz aktywna współpraca z mediami celem kreowania pozytywnego wizerunku PWSK,
 • pozyskiwanie partnerów i sponsorów,
 • przygotowywanie wniosków/aplikacji o dofinansowanie projektów ze środków krajowych i zagranicznych, kompletowanie niezbędnej w tym zakresie dokumentacji,
 • organizacja konferencji prasowych, opracowywanie i rozsyłanie serwisów informacyjnych,
 • pozyskiwanie i obsługa organizatorów/współorganizatorów imprez,
 • organizowanie (wspólnie z działami merytorycznymi PWSK) imprez upowszechniających kulturę oraz tradycje górnicze,
 • analiza sprzedaży i sprawozdań z działalności PWSK.

 

Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość min. 1 języka obcego,
 • 1 rok pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość zasad obsługi klienta indywidualnego i instytucjonalnego,
 • umiejętność organizacji własnego czasu pracy,
 • obsługa komputera MS Office.

 

Wymagania będące dodatkowym atutem:

 • posiadanie prawa jazdy kategorii B oraz własnego samochodu,
 • umiejętność obsługi programów graficznych,
 • doświadczenie w realizacji projektów z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej,
 • doświadczenie w organizacji i promocji imprez komercyjnych i niekomercyjnych.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny

 

Oferty prosimy nadsyłać na adres kadry@starakopalnia.pl lub pocztą na adres Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki, ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych, w terminie do 16.04.2018r. – decyduje data wpływu aplikacji na wskazany adres. 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).