6 kwietnia 2021 r. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosiło wyniki programu „Kultura ludowa i tradycyjna 2021”. Festiwal Tradycji Górniczych Barbórka, którego organizatorem jest Stara Kopalnia w Wałbrzychu otrzymał dofinansowanie w kwocie 35 000 złotych.

Festiwal Tradycji Górniczych Barbórka w Wałbrzychu to jedyny w Polsce festiwal celebrujący górnicze tradycje, co jest szczególnie ważne dla miasta, w którym od ponad 20 lat górnictwa już nie ma.

W ramach festiwalu co roku realizowany jest program edukacyjny, kładący bardzo silny nacisk na przekazanie historii kolejnym pokoleniom i budowaniu tożsamości lokalnej wśród mieszkańców
z różnych grup wiekowych. To święto, które łączy pokolenia, jest ważne, ponieważ tradycje górnicze odchodzą w zapomnienie wraz z ostatnim pokoleniem górników.

„Warto zauważyć, że w tym roku zostały docenione dwa projekty Starej Kopalni: „Poszukiwanie mistrza w sobie” oraz Festiwal Tradycji Górniczych Barbórka. Czekamy na wyniki kolejnych konkursów.” – podkreśla Jan Jędrasik, dyrektor Starej Kopalni.

W ramach programu MKDNiS “Edukacja kulturalna” instytucja otrzymała dofinansowanie w kwocie 36 000 zł na inicjatywę „Poszukiwanie mistrza w sobie”.

„Poszukiwanie mistrza w sobie” to projekt wykorzystujący różne formy ekspresji, dający szansę na poznawanie i rozwijanie talentów wśród młodzieży. Pomysł powstał w oparciu o zapotrzebowanie na działania warsztatowe połączone z wystawienniczymi oraz chęć wykorzystania potencjału, jaki posiada Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w postaci pracowni, galerii i artystów, którzy tworzą Centrum Ceramiki Unikatowej. Wierzę, że realizowany projekt, koordynowany przez Sylwię Sobieraj- Borowiec pozwoli rozwinąć pasję i umiejętności osób biorących w nim udział – wyjaśnia Piotr Micek, kierownik CCU w Starej Kopalni.

Projekt zakłada zwiększenie dostępu młodzieży lokalnych szkół ponadpodstawowych do kultury, sztuki i twórczego działania oraz wspieranie szkół w upowszechnieniu przedmiotów artystycznych. Celem projektu jest poszerzenie i rozwijanie wiedzy na temat dziedzin takich jak: malarstwo wielkoformatowe, malarstwo na szkle i rzeźba ceramiczna. W ramach działań projektu odbędą się spotkania młodzieży z artystami oraz wyłonionych zostanie 30 laureatów konkursu ogłoszonego w czasie tych spotkań. Powstaną trzy 10-os. grupy działające w ww. dziedzinach. Pod okiem trenerów, artystów oraz opiekunów artystycznych uczniowie zrealizują swoje pomysły konkursowe. Wykonane prace będą wyeksponowane w przestrzeni Starej Kopalni na miesięcznej wystawie. Autorzy będą prezentowali swoje prace na wernisażu, oraz będą oprowadzać zwiedzających z regionu wałbrzyskiego w czasie trwania wystawy. Wszystkie etapy prac zostaną udokumentowane w broszurze zaprezentowanej w czasie finisażu oraz dostępnej na stronie organizatora.