MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL HAŁDA JAZZ 2020

“NIM WSTANIE DZIEŃ” multimedialny spektakl, z muzyką na żywo i narracją aktorską.

 

29 listopada 2020, godz.19, Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu im. Jerzego Szaniawskiego.

 

Bezpłatna transmisja online zostanie udostępniona na stronach

www.facebook.com/haldajazz

www.facebook.com/RegionalnaTVT

Scenariusz inscenizacji obejmuje najważniejsze wydarzenia z życia Krzysztofa Komedy, wybitnego polskiego kompozytora, pianisty i jazzmana.

Multimedia zostały oparte na fotografiach pochodzących z prywatnego archiwum Tomasza Lacha, syna Zofii Komedowej-Trzcińskiej, pasierba Krzysztofa Komedy.

 

Akcja spektaklu rozgrywa się w szpitalu.

Leżący w śpiączce tuż przed swoją śmiercią, podłączony do elektroencefalografu, Krzysztof Komeda prowadzi monolog, wspominając przeszłe wydarzenia.

“Odczyt z urządzenia” będzie widoczny na dużym ekranie, w postaci obrazów-fotografii z życia Krzysztofa Komedy.

 

W rolę Krzysztofa Komedy wciela się MICHAŁ KOSELA, aktor Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu.

 

W y s t ą p i ą:

ADAM KAWOŃCZYK – trumpet, flute, kalimba, pipe

PIOTR DOMAGAŁA – electric guitar, acoustic guitar

KRZYSZTOF WITKOWSKI – bass guitar, acoustic guitar

OLEG DYYAK – accordion, percussion, duduk.

 

M u l t i m e d i a: Paweł Rzecki

R e ż y s e r i a: Krzysztof Witkowski

W s p ó ł p r a c a: Ewa Kałużna, Grzegorz Kaczmarek, Marcin Kuleszo

 

O r g a n i z a t o r z y:

Fundacja Promocji Muzyki i Terapii Green

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu (OKiS)

Stara Kopalnia – Centrum Nauki i Sztuki

Wałbrzyski Ośrodek Kultury

Filharmonia Sudecka

Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu

Telewizja Regionalna TVT

 

W s p i e r a j ą n a s:

Gmina Wałbrzych

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu OKiS

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Fundacja KGHM Polska Miedź

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna “INVEST-PARK”

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze “Victoria” S.A.

 

oraz

Sylwia Bielawska – Wiceprezydent Wałbrzycha

Grzegorz Ćwiertniewicz – Dyrektor Wydziału Kultury UMWD

Igor Wójcik – Dyrektor Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu

Jan Jędrasik – Dyrektor Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia

Jarosław Buzarewicz- Dyrektor Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury

Ernest Truszkowski – Zastępca Dyrektora Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia

Zygmunt Nowaczyk – Przyjaciel Hałda Jazz, Marcin Kuleszo.

Patroni honorowi:

Roman Szełemej – Prezydent Wałbrzycha

Grzegorz Macko – radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Andrzej Kredkowski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

 

Z A P R A S Z A M Y!