Konferencje i sympozja naukowe

 

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu

oraz

Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Wrocław

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska

4-5 października 2018 r

Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu

 

Konferencja naukowa

Dziedzictwo przemysłowe i techniczne – rewitalizacja, architektura, wyposażenie

Konferencja jest częścią 8. edycji Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA “Miasto poprzemysłowe” (28.09-05.10.2018: Wrocław / Wałbrzych). Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Tematyka konferencji:

  • Praktyka w rewitalizacji dziedzictwa przemysłowego – przykłady i doświadczenie

  • Architektura industrialna i jej historyczne wyposażenie – problematyka zagospodarowania zabytkowych zespołów

  • Zachowanie dziedzictwa przemysłowego – cel, kontekst, efekt

Program konferencji przewiduje sesje z referatami, dyskusje, zwiedzanie Starej Kopalni oraz dodatkowy (opcjonalny) warsztat terenowy ostatniego dnia konferencji.

Konferencja odbywa się w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury, dzięki czemu prelegenci i uczestnicy mogą poza godzinami konferencji wziąć udział w bezpłatnych wydarzeniach towarzyszących, takich jak Kino Festiwalowe wieczorem w dniu 4 października na terenie Starej Kopalni oraz uroczyste zakończenie festiwalu we Wrocławiu (Zajezdnia Dąbie) 5 października 2018 r. z wykładem Mirosława Nizio, “Dziedzictwo przemysłowe. Rewitalizacja przestrzeni pofabrycznych na przykładzie Muzeum Polskiej Wódki w Warszawie” (godz. 18:00).

Program konferencji oraz szczegóły na temat wydarzeń towarzyszących zostaną zamieszczone w “materiałach do pobrania” na dole strony.

 

Ważne terminy:

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń udziału w konferencji wraz z referatem

30.08.2018

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń udziału w konferencji bez referatu

19.09.2018

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, zawiadomienie o zakwalifikowaniu referatu, przesłanie uczestnikom danych do przelewu.

12.09.2018

Ostateczny termin przyjęcia wpłat

21.09.2018

Ogłoszenie programu konferencji

14.09.2018

 

Opłata konferencyjna

Opłata wynosi 300,00 zł brutto i zawiera zakwaterowanie (nocleg w pokojach gościnnych PWSK lub Hotelu Ibis w Wałbrzychu z 4 na 5 października 2018 r.), wyżywienie: śniadanie, obiady w obu dniach konferencji oraz kolację w dn. 4. października, zwiedzanie Starej Kopalni, sesję terenową oraz materiały konferencyjne. W przypadku noclegu we własnym zakresie opłata wynosi 150,00 zł brutto.

Opłaty proszę uiszczać na konto: PKO BP S.A. 11 1020 3668 0000 5502 0430 2253

Faktura zostanie wystawiona na podstawie dokonanej wpłaty i przekazana uczestnikom konferencji w dniu jej rozpoczęcia, o ile w karcie zgłoszenia zgłaszana była chęć jej otrzymania. Bardzo prosimy o informację mailową w przypadku konieczności wystawienia i przesłania faktury za usługę w terminie poprzedzającym konferencję.

UWAGA: W przypadku samorządów istnieje możliwość odroczenia opłaty do czasu samej konferencji, na podstawie wystawionej z dniem 5 października 2018 faktury. Prosimy o uprzednie poinformowanie Komitetu Organizacyjnego o takiej konieczności.

 

Zgłoszenia bierne na konferencję:

Przyjmujemy drogą mailową lub pocztą w terminie do 19 września 2018 r. włącznie. Warunkiem jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia drogą tradycyjną liczy się data wpływu do Starej Kopalni. Adres mailowy: muzeum2@starakopalnia.pl; adres pocztowy: Park Wielokulturowy Stara Kopalnia, ul. Wysockiego 29, 58-100 Wałbrzych.

 

Komitet Naukowy

dr Eufrozyna Piątek

mgr Barbara Nowak – Obelinda – Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków

prof. dr hab. Jan Kęsik, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Stanisław Januszewski, Fundacja Otwartego Muzeum Techniki

dr Piotr Gerber, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, SARP Oddział Dolnośląski

 

Komitet Organizacyjny – Muzeum Przemysłu i Techniki, Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu:

Przewodnicząca: Wioletta Wrona – Gaj – kierownik.mpit@starakopalnia.pl 74 667 09 16

Sekretarz: Agata Augustyn – asystent – muzeum2@starakopalnia.pl 74 667 09 09

Członkowie: Anna Kowalska – starszy kustosz – archeologia@starakopalnia.pl  74 667 09 26

Materiały do pobrania:

zaproszenie do udziału w konferencji – 00.zaproszenie_DoFA

karta zgłoszenia – 00.karta zgloszenia_02

program konferencji –  program konferencji

katalog konferencji ze streszczeniami referatów – katalog konferencji

instrukcja dojazdu – instrukcja dot. dojazdu_konferencja DoFA

[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row]

Więcej informacji o wydarzeniach towarzyszących DoFA:
https://starakopalnia.pl/wydarzenia/dofa-dolnoslaski-festiwal-architektury-edycja-walbrzyska/
http://www.wroclaw.sarp.org.pl/pl/dofa/