Konferencje i sympozja naukowe

Sesja naukowa i spotkanie Polskiego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH w Starej Kopalni

9 lipca 2021 r. 

W piątek, 9 lipca 2021 w Starej Kopalni odbyła się sesja naukowa i spotkanie Polskiego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH, na którą przyjechali przedstawiciele instytucji kultury, ważnych obiektów będących zabytkami techniki oraz  uczelni wyższych z kraju. Polska Grupa TICCIH została założona w 1999 roku. Międzynarodowy Komitet Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego powstał w 1973 roku, od 2000 roku jest organizacją doradczą UNESCO w zakresie dziedzictwa przemysłowego.

Była to pierwsza merytoryczna konferencja w 2021 r., która odbyła się na żywo i formie hybrydowej. Uczestniczyli przedstawiciele wiodących instytucji z całej Polski m.in: Kopalni Soli „Wieliczka”, Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach czy Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy i wymiany doświadczeń w tak szacownym gronie, debatując o przyszłości obiektów poprzemysłowych i techniki. – podsumował wydarzenie Jan Jędrasik, dyrektor Starej Kopalni w Wałbrzychu.

W trakcie sesji zaprezentowane zostały prelekcje dotyczące m.in. Zabytków techniki w drodze na listę UNESCO, Ochrony zabytków techniki na Dolnym Śląsku i Szlaków zabytków techniki, jako atrakcji turystycznej. Jan Jędrasik, dyrektor Starej Kopalni przedstawił prezentację „Park Wielokulturowy Stara Kopalnia – od dawnej kopalni „Julia” do Centrum Nauki i Sztuki”.

Dr hab. inż. arch. Piotr Gerber, prezes Polskiego Komitetu TICCIH podsumował – Dzisiejsze spotkanie członków TICCIH i zaproszonych gości dało możliwość poznania doświadczeń zarówno ze strony Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zbytków, jak i naszych kolegów. W przestrzeni Starej Kopalni rozmawialiśmy o zabytkach techniki Dolnego Śląska, o obecności na liście światowego dziedzictwa UNESCO i o konieczności współpracy naszych podmiotów w ocaleniu dziedzictwa techniki.

Polski Komitet TICCIH skupia specjalistów i naukowców z wielu dyscyplin historii, techniki i inżynierii, w tym konserwatorów. Spotkania i działalność TICCIH tworzą forum, na którym kształtowane są dobre praktyki w zakresie ochrony dziedzictwa przemysłowego na ternie Polski. Misją organizacji jest upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie techniki, której jest wytworem myśli inżynierskiej i pracy człowieka.

Polski Komitet TICCIH (jest wiodącą organizacją o zasięgu międzynarodowym, której działalność skupia się na zadaniach rewitalizacji dziedzictwa przemysłowego) prowadzi współpracę
z administracją rządową, szczególnie służbami konserwatorskim, samorządem regionalnym
i lokalnym, sektorem biznesu a także organizacjami pozarządowymi w charakterze organizacji doradczej.

W stowarzyszeniu działa blisko 30 ekspertów, a Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu jest członkiem Polskiego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego od 2018 roku.

XI Spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej
Dziedzictwo Sztuki Inżynieryjnej
w procesach rewitalizacji.
Doświadczenia Wałbrzycha.

21-22.11.2019 r.

Program konferencji

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu

oraz

Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Wrocław

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska

4-5 października 2018 r

Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu

 

Konferencja naukowa

Dziedzictwo przemysłowe i techniczne – rewitalizacja, architektura, wyposażenie

Konferencja jest częścią 8. edycji Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA “Miasto poprzemysłowe” (28.09-05.10.2018: Wrocław / Wałbrzych). Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Tematyka konferencji:

  • Praktyka w rewitalizacji dziedzictwa przemysłowego – przykłady i doświadczenie

  • Architektura industrialna i jej historyczne wyposażenie – problematyka zagospodarowania zabytkowych zespołów

  • Zachowanie dziedzictwa przemysłowego – cel, kontekst, efekt

Program konferencji przewiduje sesje z referatami, dyskusje, zwiedzanie Starej Kopalni oraz dodatkowy (opcjonalny) warsztat terenowy ostatniego dnia konferencji.

Konferencja odbywa się w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury, dzięki czemu prelegenci i uczestnicy mogą poza godzinami konferencji wziąć udział w bezpłatnych wydarzeniach towarzyszących, takich jak Kino Festiwalowe wieczorem w dniu 4 października na terenie Starej Kopalni oraz uroczyste zakończenie festiwalu we Wrocławiu (Zajezdnia Dąbie) 5 października 2018 r. z wykładem Mirosława Nizio, “Dziedzictwo przemysłowe. Rewitalizacja przestrzeni pofabrycznych na przykładzie Muzeum Polskiej Wódki w Warszawie” (godz. 18:00).

Program konferencji oraz szczegóły na temat wydarzeń towarzyszących zostaną zamieszczone w “materiałach do pobrania” na dole strony.

 

Ważne terminy:

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń udziału w konferencji wraz z referatem

30.08.2018

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń udziału w konferencji bez referatu

19.09.2018

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, zawiadomienie o zakwalifikowaniu referatu, przesłanie uczestnikom danych do przelewu.

12.09.2018

Ostateczny termin przyjęcia wpłat

21.09.2018

Ogłoszenie programu konferencji

14.09.2018

 

Opłata konferencyjna

Opłata wynosi 300,00 zł brutto i zawiera zakwaterowanie (nocleg w pokojach gościnnych PWSK lub Hotelu Ibis w Wałbrzychu z 4 na 5 października 2018 r.), wyżywienie: śniadanie, obiady w obu dniach konferencji oraz kolację w dn. 4. października, zwiedzanie Starej Kopalni, sesję terenową oraz materiały konferencyjne. W przypadku noclegu we własnym zakresie opłata wynosi 150,00 zł brutto.

Opłaty proszę uiszczać na konto: PKO BP S.A. 11 1020 3668 0000 5502 0430 2253

Faktura zostanie wystawiona na podstawie dokonanej wpłaty i przekazana uczestnikom konferencji w dniu jej rozpoczęcia, o ile w karcie zgłoszenia zgłaszana była chęć jej otrzymania. Bardzo prosimy o informację mailową w przypadku konieczności wystawienia i przesłania faktury za usługę w terminie poprzedzającym konferencję.

UWAGA: W przypadku samorządów istnieje możliwość odroczenia opłaty do czasu samej konferencji, na podstawie wystawionej z dniem 5 października 2018 faktury. Prosimy o uprzednie poinformowanie Komitetu Organizacyjnego o takiej konieczności.

 

Zgłoszenia bierne na konferencję:

Przyjmujemy drogą mailową lub pocztą w terminie do 19 września 2018 r. włącznie. Warunkiem jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia drogą tradycyjną liczy się data wpływu do Starej Kopalni. Adres mailowy: muzeum2@starakopalnia.pl; adres pocztowy: Park Wielokulturowy Stara Kopalnia, ul. Wysockiego 29, 58-100 Wałbrzych.

 

Komitet Naukowy

dr Eufrozyna Piątek

mgr Barbara Nowak – Obelinda – Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków

prof. dr hab. Jan Kęsik, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Stanisław Januszewski, Fundacja Otwartego Muzeum Techniki

dr Piotr Gerber, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, SARP Oddział Dolnośląski

 

Komitet Organizacyjny – Muzeum Przemysłu i Techniki, Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu:

Przewodnicząca: Wioletta Wrona – Gaj – kierownik.mpit@starakopalnia.pl 74 667 09 16

Sekretarz: Agata Augustyn – asystent – muzeum2@starakopalnia.pl 74 667 09 09

Członkowie: Anna Kowalska – starszy kustosz – archeologia@starakopalnia.pl  74 667 09 26

Materiały do pobrania:

zaproszenie do udziału w konferencji – 00.zaproszenie_DoFA

karta zgłoszenia – 00.karta zgloszenia_02

program konferencji –  program konferencji

katalog konferencji ze streszczeniami referatów – katalog konferencji

instrukcja dojazdu – instrukcja dot. dojazdu_konferencja DoFA

Międzynarodowa konferencja pt. „Muzea geologiczne. Kolekcje, ekspozycje, popularyzacja –  w 100 rocznicę urodzin Eufrozyna Sagana”.

W dniach 30 – 31 marca 2018  w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Muzea geologiczne. Kolekcje, ekspozycje, popularyzacja –  w 100 rocznicę urodzin Eufrozyna Sagana”.  Wzięli w niej udział naukowcy, kierownicy i przedstawiciele większości polskich muzeów przyrodniczych i instytutów naukowych  posiadających w swoich zbiorach kolekcje geologiczne i paleontologiczne (Kraków, Warszawa, Gdańsk, Poznań, Jelenia Góra, Wrocław) oraz goście zagraniczni z Niemiec (Chemnitz) i Czech (Žacleř).

Konferencja została zorganizowana dla uhonorowania 100 – lecia urodzin wałbrzyskiego paleobotanika i muzealnika Eufrozyna Sagana, który w listopadzie zeszłego roku otrzymał, dzięki staraniom Fundacji Museion i pracowników Starej Kopalni w Wałbrzychu, tytuł „Zasłużonego dla Miasta Wałbrzycha”. Oprócz omówienia sylwetki Eufrozyna Sagana oraz oceny jego wkładu do nauki na konferencji poruszone zostały kwestie kluczowego znaczenia Wałbrzycha w badaniach paleobotanicznych prowadzonych od XVIII w. oraz współczesne problemy prezentacji zbiorów geologicznych i popularyzacji nauk o Ziemi.

Konferencji towarzyszyła otwarta 30 marca  wystawa zatytułowana „Ślady… Eufrozyn Sagan i życie zapisane w kamieniu”, na którą składają  się fotografie, dokumenty i wybrane eksponaty z liczącej ponad 4 tys. okazów kolekcji makroflory i fauny karbońskiej Eufrozyna Sagana zdeponowanej w Starej Kopalni. Wystawa będzie prezentowana przez trzy miesiące. Można na niej obejrzeć unikatowe i wciąż słabo poznane, w niektórych przypadkach czekające na oznaczenie gatunkowe, skamieniałości górnokarbońskiej fauny lądowej i słodkowodnej. Wśród nich wije, artropleury, mieczogony, liścionogi, pajęczaki, staroraki oraz ślimaki. Specjalnie na tę okazję przywieziono z Niemiec skamieniałość pajęczaka Schneidarachne saganii nazwaną tak od nazwiska wałbrzyskiego odkrywcy i bohatera wystawy. Większość rzadkich i cennych dla nauki eksponatów została pokazana publicznie po raz pierwszy. Obok nich zaprezentowano  liczne prace plastyczne, które Eufrozyn Sagan tworzył od lat 40-tych do końca 80-tych XX w. pochodzące ze zbiorów rodziny, ukazujące jego osobowość w  zupełnie nowym i zaskakującym świetle. Wystawie towarzyszą prace grupy młodych wałbrzyskich twórców inspirowane  geologią i paleontologią, a także elementy dźwiękowe.

* * *

Eufrozyn Sagan (1916 – 1995) – paleobotanik, w latach 1950 – 1975 kierownik Muzeum w Wałbrzychu, w latach 1976 – 1981 jego wicedyrektor. Niestrudzony popularyzator wiedzy przyrodniczej wśród społeczności Wałbrzycha i okolic, organizator lokalnych struktur Polskiego Towarzystwa Miłośników Nauk o Ziemi i Członek Honorowy tego stowarzyszenia, opiekun młodzieżowego Koła „Kolumbów”, autor publikacji naukowych, twórca liczącej ponad 4000 okazów muzealnej kolekcji makroflory karbońskiej oraz odkrywca kilkudziesięciu unikalnych na skalę światową skamieniałości zwierzęcych. Na jego cześć nazwano odkryty przez niego nowo wydzielony gatunek pajęczaka – Schneidarachne saganii oraz rośliny Boulayatheca saganii  i Saganophycos sinus.