Konferencja Dziedzictwo przemysłowe i techniczne – rewitalizacja, architektura, wyposażenie, odbyła się w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia w dniach 04-05 października 2018 r.  i była częścią 8. edycji Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA “Miasto poprzemysłowe” (28.09-05.10.2018: Wrocław / Wałbrzych). Organizatorem konferencji było Muzeum Przemysłu i Techniki PWSK we współpracy z SARP Oddział Wrocław, Fundacją Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska. Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Obrady zlokalizowane zostały w sercu dawnego miasta górniczego, w przestrzeniach zrewitalizowanej, nieczynnej Kopalni Węgla Kamiennego “Julia” (dawniej “Thorez”).  Zabytkowy zespół zabudowy kopalnianej, nagrodzony w kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych w konkursie Zabytek Zadbany w 2015 r., stanowił doskonałą podstawę wymiany doświadczeń i dyskusji nad dziedzictwem przemysłowym i jego dzisiejszych losach.

Wśród uczestników konferencji gościliśmy przedstawicieli środowisk naukowych, profesorów, doktorów, doktorantów, pracowników muzeów i instytucji kultury, przedstawicieli władz samorządowych, wojewódzkich urzędów ochrony zabytków, architektów. Obecność tak różnorodnego grona specjalistów pozwoliła spojrzeć  na dziedzictwo przemysłowe z perspektywy przedstawicieli różnych profesji, reprezentantów zarówno nauk humanistycznych, jak i inżynierów czy fachowców – architektów.