W ramach Festiwalu przygotowujemy ofertę adresowaną do szkół każdego szczebla. Uczniów szkół podstawowych zapraszamy do udziału w Szkolnej Biesiadzie Górniczej, a dla uczniów szkół ponadpodstawowych szykujemy Szkolną Szychtę Kreatywną. W tym roku odbędzie się specjalna edycja Górniczego Uniwersytetu Otwartego.