Przetargi

OGŁOSZENIE:

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego – Klubu Muzycznego Montownia w PW Stara Kopalnia.

Ogłoszenie restauracja Stara Kopalnia

Umowa najmu restauracja

Zestawienie urządzeń restauracja

 

OGŁOSZENIE:

Odtworzenie wraz z modernizacją istniejącej instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku B1 w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia:

https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,52221,c190ff608beef8dedb00aed160b102db.html

 

OGŁOSZENIE:
W dniu 15.03.2021 r. na stronie https://starakopalnia.pl/ wprowadzone zostały zmiany w celu dostosowania jej do wymogów Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 roku (Dz. U. 2019 poz. 848).

 

OGŁOSZENIE:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia.

 

OGŁOSZENIE:

Zapytanie ofertowe na serwis dźwigów osobowych w PW Stara Kopalnia:

https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,41828,388966d8d6ed9d50cf2224bb52890be8.html

 

 

OGŁOSZENIE:

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

 

 

OGŁOSZENIE:

Dozorowanie historycznych obiektów i terenów, ochrona mienia, wystaw i eksponatów, monitorowanie systemu przeciwpożarowego, ochrona imprez na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu:

 1. Ogłoszenie
 2. Załączniki
 3. Projekt umowy
 4. Link do postępowania
 5. Informacja o wyborze oferty

 

 

OGŁOSZENIE:

Zapytanie ofertowe na serwisowanie systemów w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia w Wałbrzychu

 

OGŁOSZENIE:

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zabezpieczenia i ewentualnego wzmocnienia stalowej konstrukcji nośnej oraz dokumentacji projektowej wymiany dachu (wraz z uzyskaniem niezbędnych, wymaganych prawem opinii, zgód i pozwoleń – do uzyskania pozwolenia na budowę włącznie) zabytkowego budynku sortowni i wagi kolejowej w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla dawnej KWK Julia – obecnie PW Stara Kopalnia w Wałbrzychu

Informacja z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE:

 1. Zapytanie ofertowe na najem Klubu Muzycznego Montownia – Sylwester 2019
 2. Wzór umowy najmu

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zabezpieczenia i ewentualnego wzmocnienia stalowej konstrukcji nośnej oraz dokumentacji projektowej wymiany dachu (wraz z uzyskaniem niezbędnych, wymaganych prawem opinii, zgód i pozwoleń – do uzyskania pozwolenia na budowę włącznie) zabytkowego budynku sortowni i wagi kolejowej w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla dawnej KWK Julia – obecnie PW Stara Kopalnia w Wałbrzychu

Ogłoszenie:

Dozorowanie historycznych obiektów i terenów, ochrona mienia, wystaw i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego, monitorowanie systemu przeciwpożarowego, ochrona imprez na terenach administrowanych przez Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu.

 1. Ogłoszenie ochrona PWSK
 2. Załącznik nr 4 – projekt umowy
 3. Załączniki edytowalne do ogłoszenia 1-3
 4. Informacja o wyborze oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Ogłoszenie:

Wynajem Klubu Muzycznego Montownia 

 1. Ogłoszenie wynajmu Klubu Montownia
 2. Umowa najmu

 

 

Ogłoszenie:

Zapytanie ofertowe – serwis kotłowni

 1. Zapytanie ofertowe

 

Ogłoszenie:

Zapytanie ofertowe – serwis wind

 1. Zapytanie ofertowe

 

Ogłoszenie:

Wynajem Klubu Muzycznego Montownia – Majówka 2019

 1. Ogłoszenie wynajem Klubu Montownia na Majówkę 2019
 2. Umowa najmu – Majówka 2019

 

Ogłoszenie: 

Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, piorunochronnej, oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego w obiektach Parku Wielokulturowego STARA KOPALNIA w Wałbrzychu.

 1. Zapytanie ofertowe pomiary PW SK 2019
 2. zał. nr 1 – Formularz asortymentowo – cenowy PW SK pomiary 2019
 3. zał. nr 2 – Formularz ofertowy PW SK

————————————–

Ogłoszenie:

Zapytanie ofertowe na najem Klubu Muzycznego Montownia – Sylwester 2018/2019

 1. Ogłoszenie wynajem Klubu Montownia na Sylwester 2018
 2. Umowa Sylwester

Zapytanie ofertowe na najem Klubu Muzycznego Montownia – ZMIANA OGŁOSZENIA!

 1.  ZMIANA ogłoszenia restauracja Stara Kopalnia

2. Umowa najmu restauracja – zmieniony termin

 

Informacja z otwarcia ofert – Dotyczy postępowania przetargowego pn.: Wzmocnienie konstrukcji kondygnacji przyziemia w obrębie płuczki i flotacji oraz zabezpieczenie wyboczenia słupów przy B11 na terenie PW Stara Kopalnia

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Ogłoszenie:

Przetarg na roboty budowlane: Wzmocnienie konstrukcji kondygnacji przyziemia w obrębie płuczki i flotacji oraz zabezpieczenie wyboczenia słupów przy B11 na terenie PW Stara Kopalnia

 1. Ogłoszenie
 2.  Dokumentacja

Ogłoszenie:

 1. zapytanie ofertowe na najem Klubu Muzycznego Montownia – majówka 2018
 2. wzór umowy o najem Klubu Muzycznego Montownia – majówka 2018

 

Ogłoszenie Drugi Przetarg

Wykaz nieruchomości do wynajęcia

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia zaprasza do złożenia ofert w formie pisemnej na najem lokalu użytkowego – Klubu Muzycznego Montownia o łącznej powierzchni 592,88 m2, w budynku B6, położonym przy ul. Wysockiego 29 w Wałbrzychu, obręb 18 Biały Kamień, działka nr 218, KW SW1W 00036337/1

Dozorowanie historycznych obiektów i terenów, ochrona mienia, wystaw i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego, monitorowanie systemu przeciwpożarowego, ochrona imprez na terenach administrowanych przez Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu