Przetargi

Ogłoszenie: 

Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, piorunochronnej, oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego w obiektach Parku Wielokulturowego STARA KOPALNIA w Wałbrzychu.

  1. Zapytanie ofertowe pomiary PW SK 2019
  2. zał. nr 1 – Formularz asortymentowo – cenowy PW SK pomiary 2019
  3. zał. nr 2 – Formularz ofertowy PW SK

————————————–

Ogłoszenie:

Zapytanie ofertowe na najem Klubu Muzycznego Montownia – Sylwester 2018/2019

  1. Ogłoszenie wynajem Klubu Montownia na Sylwester 2018
  2. Umowa Sylwester

Zapytanie ofertowe na najem Klubu Muzycznego Montownia – ZMIANA OGŁOSZENIA!

  1.  ZMIANA ogłoszenia restauracja Stara Kopalnia

2. Umowa najmu restauracja – zmieniony termin

 

Informacja z otwarcia ofert – Dotyczy postępowania przetargowego pn.: Wzmocnienie konstrukcji kondygnacji przyziemia w obrębie płuczki i flotacji oraz zabezpieczenie wyboczenia słupów przy B11 na terenie PW Stara Kopalnia

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Ogłoszenie:

Przetarg na roboty budowlane: Wzmocnienie konstrukcji kondygnacji przyziemia w obrębie płuczki i flotacji oraz zabezpieczenie wyboczenia słupów przy B11 na terenie PW Stara Kopalnia

  1. Ogłoszenie
  2.  Dokumentacja

Ogłoszenie:

  1. zapytanie ofertowe na najem Klubu Muzycznego Montownia – majówka 2018
  2. wzór umowy o najem Klubu Muzycznego Montownia – majówka 2018

 

Ogłoszenie Drugi Przetarg

Wykaz nieruchomości do wynajęcia

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia zaprasza do złożenia ofert w formie pisemnej na najem lokalu użytkowego – Klubu Muzycznego Montownia o łącznej powierzchni 592,88 m2, w budynku B6, położonym przy ul. Wysockiego 29 w Wałbrzychu, obręb 18 Biały Kamień, działka nr 218, KW SW1W 00036337/1

Dozorowanie historycznych obiektów i terenów, ochrona mienia, wystaw i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego, monitorowanie systemu przeciwpożarowego, ochrona imprez na terenach administrowanych przez Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu