Wałbrzych Barwy i Struktury 2017

Razem ze Stowarzyszeniem Asocjacja Ars Longa zaprosiliśmy artystów plastyków, instruktorów, plastyków oraz studentów ostatnich lat ASP do udziału w plenerze ceramiczno-malarskim WAŁBRZYCH – BARWY I STRUKTURY. Tematem pleneru była praca twórcza nawiązująca do historii Wałbrzycha i jego dorobku artystycznego.

Prace powstałe podczas pleneru zostały zaprezentowane na wystawie zorganizowanej w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia

Komisarzem pleneru jest Agnieszka Hundert-Wawrzyniak.

W terminie 7-20 sierpnia 2017 roku młodzi artyści mogli w malowniczej industrialnej scenerii Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia tworzyć prace, które następnie zostały pokazane na wernisażu kończącym plener.

Zadanie było współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Wałbrzych na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku na terenie miasta Wałbrzycha

katalog powystawowy