Jest to najbardziej różnorodny spośród zbiorów Muzeum Przemysłu i Techniki, obecnie eksponowany w lampowni, a także w postaci urządzeń i maszyn górniczych w przestrzeni całego Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. Składa się z kilku kolekcji:

Muzealia artystyczno – historyczne: pamiątki związane z historią i górnictwem wałbrzyskim, tradycją górniczą, obchodami świąt i uroczystości, oraz sportem wałbrzyskim.

Muzealia archiwalne: dokumentacja techniczna, związaną z funkcjonowaniem kopalń wałbrzyskich, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji dawnej KWK „Thorez”(„Julia”).