Projekty unijne

Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych

„Wspieranie rozwoju Gminy Wałbrzych poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury społeczeństwa informatycznego (zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych). Realizacja celu jest możliwa poprzez wdrożenie, aktywizację i popularyzację elektronicznych usług publicznych jako zamiennego, wygodnego, szybszego i tańszego sposobu konsumpcji usług administracji samorządowej (w kanałach A2A, A2B i A2C), instytucji kultury (w kanale A2C) oraz placówek edukacyjnych (w kanale A2C) w Gminie Wałbrzych”.

Więcej >