W 1993 r. Muzeum Przemysłu i Techniki zostało powołane jako Oddział Muzeum Okręgowego w Wałbrzychu. W grudniu 1999 r. gmina Wałbrzych przekazała nowemu oddziałowi 28 budynków (w tym większość wpisanych do rejestru zabytków), znajdujących się na terenie dawnej kopalni Julia oraz 279 maszyn i urządzeń, pochodzących nie tylko z „Julii”, lecz także z pozostałych kopalni wałbrzyskich.

W 2009 w. powstała w tym miejscu instytucja kultury Park Wielokulturowy Stara Kopalnia, w skład której weszły Oddział Archeologii oraz Muzeum Przemysłu i Techniki, wyłączone ze struktur Muzeum Miejskiego.

W 2010 r. Gmina Wałbrzych pozyskała dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przeznaczoną na ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK ‘Julia’” pozwolił nie tylko na uratowanie zabytkowej zabudowy architektonicznej, ale też na jej przystosowanie do nowych funkcji i rozpoczęcie długofalowego procesu rewitalizacji Wałbrzyskiego Zagłębia Węglowego. W listopadzie 2014 roku uroczyście otwarto po remoncie Park Wielokulturowy Stara Kopalnia, udostępniając trasę podziemną, warsztaty mechaniczne, maszynownię szybu Julia oraz Sobótka. Od tego czasu działające w strukturach instytucji Muzeum Przemysłu i Techniki sukcesywnie rozbudowuje ekspozycję muzealną, oferując zarówno stałe, jak też czasowe wystawy.