Kolekcja geologiczna, którą dysponujemy stanowi depozyt przekazany przez Muzeum w Wałbrzychu. Jest to zbiór budowany od 1908 r. tj. od momentu założenia Wałbrzyskiego Towarzystwa Muzealnego przede wszystkim przez dwie postaci – legendy: Franza Zimmermanna oraz Eufrozyna Sagana.

Posiadamy 814 obiektów geologicznych, które wcześniej stanowiły część stałej ekspozycji muzealnej. Najcenniejszą część kolekcji stanowią okazy paleontologiczne reprezentujące florę i faunę dewonu, karbonu i permu, z których najliczniejsze są odciski roślin karbońskich. Na szczególną uwagę zasługuje zespół skamieniałości ze stanowiska Jeziorko Daisy koło Mokrzeszowa będącego fragmentem dewońskiej rafy koralowej.

Część petrograficzną kolekcji stanowią skały i minerały Dolnego Śląska o dużych walorach estetycznych i dydaktycznych.