Our team

Administration

Jan Jędrasik
Dyrektor

Ernest Truszkowski
Zastępca dyrektora

Secretary’s office

Agnieszka Tomaszewska-Szczęsna
Pracownik sekretariatu sekretariat@starakopalnia.pl

Marketing and Promotion Department

Kamila Świerczyńska
Kierownik działu marketingu i promocji marketing@starakopalnia.pl

Human Resources

Monika Stefaniak
Specjalista ds. kadr i płac kadry@starakopalnia.pl

Accounting

Magda Podyma
Księgowy ksiegowosc@starakopalnia.pl

Administration and Organization Department

Agnieszka Bienia
Kierownik działu administracyjno-organizacyjnego organizacyjny@starakopalnia.pl

Janusz Kolbus
Specjalista elektryk

Artur Rojewski
Pracownik gospodarczy - brygadzista

Barbara Pukszlis
Pracownik gospodarczy

Dorota Szutowska
Pracownik gospodarczy

Józef Prytko
Pracownik gospodarczy

Marek Rudziński
Specjalista elektroenergetyk elektroenergetyka@starakopalnia.pl

Rafał Karolewski
Informatyk

Visitors Service Department

Artur Wylandowski
Kierownik Działu Obsługi Zwiedzających doz@starakopalnia.pl

Anna Kwiecińska
Kasjer - przewodnik recepcja@starakopalnia.pl

Malwina Pac-Brzeska
Specjalista ds. obsługi zwiedzających recepcja@starakopalnia.pl

Daniela Sprytula
Kasjer

Kazimierz Kaczuga
Opiekun ekspozycji

Joanna Szymorek
Opiekun ekspozycji - przewodnik

Bogdan Klimek
Przewodnik

Robert Kowkiel
Przewodnik

Andrzej Partyka
Przewodnik

Jerzy Światowy
Przewodnik

Gerard Brzoza
Przewodnik

Zygmunt Kostecki
Przewodnik

Industry and Technology Museum

Wioletta Wrona-Gaj
Kierownik MPiT kierownik.mpit@starakopalnia.pl

Anna Kowalska
Starszy kustosz archeologia@starakopalnia.pl

Marcin Kuleszo
Adiunkt w MPiT - Dział Geologii geologia@starakopalnia.pl

Krzysztof Zaremba
Asystent w MPiT kzaremba@starakopalnia.pl

Education

Justyna Korzuch
Specjalista ds. edukacji edukacja@starakopalnia.pl

Unique Ceramics Centre

Piotr Micek
Kierownik Centrum Ceramiki Unikatowej ccu@starakopalnia.pl

Magdalena Sienicka
Ceramik ceramika@starakopalnia.pl

Grzegorz Sypko
Specjalista ds. ceramiki ceramika1@starakopalnia.pl

Janusz Franke
Ceramik - pracownik gospodarczy

Galeria Sztuki Współczesnej

Paweł Ludwiczak
Kierownik działu wystaw i obsługi ekspozycji galeria@starakopalnia.pl