Przetargi

Ogłoszenie Drugi Przetarg

Wykaz nieruchomości do wynajęcia

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia zaprasza do złożenia ofert w formie pisemnej na najem lokalu użytkowego – Klubu Muzycznego Montownia o łącznej powierzchni 592,88 m2, w budynku B6, położonym przy ul. Wysockiego 29 w Wałbrzychu, obręb 18 Biały Kamień, działka nr 218, KW SW1W 00036337/1

Dozorowanie historycznych obiektów i terenów, ochrona mienia, wystaw i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego, monitorowanie systemu przeciwpożarowego, ochrona imprez na terenach administrowanych przez Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu