Oferty pracy

Nabory do pracy – aktualne

 

 

Nabory zamknięte

 • Kierownik Działu Marketingu i Promocji
 • specjalista ds. promocji
 • specjalista ds. kadr i płac,
 • Kierownik Działu Obsługi Zwiedzających,
 • główny księgowy,
 • specjalista ds. marketingu,
 • specjalista w Galerii Sztuki Współczesnej,
 • specjalista ds. marketingu,
 • opiekun ekspozycji,
 • specjalista ds. współpracy międzynarodowej,
 • specjalista ds. ceramiki,
 • muzealnik,
 • przewodnik,
 • pracownik gospodarczy,
 • kierownik Działu Ceramiki Unikatowej,
 • główny księgowy, muzealnik, kierownik działu obsługi zwiedzających,
 • specjalista w galerii sztuki współczesnej,
 • kierownik Muzeum Przemysłu i Techniki,
 • specjalista ds. geologii w Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu.