Bilety

BILET NORMALNY: 20 zł

BILET ULGOWY*: 15 zł
* uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studenci do ukończenia 23. roku życia, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne)

BILET GRUPOWY*: 15 zł/osoba
* dotyczy grupy liczącej min. 15 osób. W przypadku młodzieży szkolnej: wejście bezpłatne dla 1 opiekuna na każde 15 dzieci – zwiedzanie grupowe po wcześniejszej rezerwacji)

BILET RODZINNY: 55 zł

POSIADACZE WAŁBRZYSKIEJ KARTY „RODZINA 3 PLUS”: jeden z rodziców kupuje bilet normalny, pozostali członkowie rodziny płacą 1 zł/osoba

POSIADACZE OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY: jeden z rodziców kupuje bilet normalny, pozostali członkowie rodziny płacą 8 zł/osoba

PREFERENCJA DLA EMERYTOWANYCH GÓRNIKÓW WAŁBRZYSKIEGO ZAGŁĘBIA WĘGLOWEGO: 10 zł/osoba

 

Pobierz „Regulamin zwiedzania”