Biblioteka

Biblioteka Muzeum Przemysłu i Techniki jest biblioteką specjalistyczną, służącą głównie pracownikom muzeum do naukowego opracowania zbiorów, stąd ukierunkowanie jej na gromadzenie publikacji związanych z działami muzeum: archeologią, geologią i górnictwem. Osobom spoza muzeum księgozbiór udostępniany jest w czytelni.

W zasobach biblioteki znajdują się zarówno depozyty książkowe przekazane przez Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, jak i księgozbiór własny muzeum.

Można skorzystać z książek, czasopism i katalogów związanych z górnictwem, a także dotyczących archeologii Polski i Europy oraz z publikacji o geologii, mineralogii, paleobotanice i zoologii.